Tôn giả A Nan

Tượng tôn giả A Nan tại Myanma

A-nan-đà cũng gọi ngắn là A-nan, sinh 605 - 485 TCN. Theo tài liệu ghi nhận, A-nan sinh năm 605 TCN - là anh em chú bác với Đức Phật vì cha của ông, vua Amitodana, là em vua Suddhodana – tức Tịnh Phạn Vương, thân phụ của Đức Phật

Đăng lúc: 15-02-2020 12:18:49 PM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Xá-lợi-phất

Nơi ngài Xá Lợi Phất sinh và diệt

Ngài Xá-lợi-phất là một người đầy nghi ngờ trước khi gia nhập Tăng-già. Theo kinh sách, Tôn giả trở thành đệ tử của Đức Phật sau khi gặp Tỉ-khâu A-thuyết-thị.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:14:34 PM | Đã xem: 251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

A-nhã Kiều-trần-như

A-nhã Kiều-trần-như là vị đệ tử xuất gia và chứng quả A-la-hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của Tăng đoàn, có pháp lạp cao nhất.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:09:28 PM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Tôn giả Ca diếp

Tôn giả Ca diếp

Ma-ha-ca-diếp là sơ tổ của Thiền tông Ấn Ðộ, được đứcTất đạt đa Cồ đàm truyền tâm ấn. Trong tranh tượng, Ma-ha-ca-diếp cùng với A-nan-đà thường được thể hiện đứng hai bên Tất đạt đa Cồ đàm.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:06:15 PM | Đã xem: 270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo
Đăng lúc: 15-02-2020 12:03:30 PM | Đã xem: 214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo
Đăng lúc: 15-02-2020 12:01:53 PM | Đã xem: 229 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo
  Trang trước  1 2 3 ... 45 46 47  Trang sau
 
Powered by Nukeviet