Nhất thất lệnh - Ngô

Nhất thất lệnh - Ngô

Tự họa theo điệu nhất thất lệnh nhân ngũ cửu đản nhật

Đăng lúc: 24-10-2014 05:03:08 AM | Đã xem: 987 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Từ - Khúc

Ngư ca tử - Bồ tát man

Ngư ca tử - Bồ tát man

Mấy điệu từ cũ viết trong hội hồng lâu

Đăng lúc: 24-04-2014 04:45:06 AM | Đã xem: 1533 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Từ - Khúc , Tàng thư các

Xin manh chiếu rách

Xin manh chiếu rách

Nhà cháu hôm nay cất được mẻ rượu, trời trong gió mát ngồi rỗi nghêu ngao. Vẫn biết rằng xướng ca vô loài nên cũng chỉ bon chen dám xin manh chiếu rách gốc đa, bật bông mấy điệu, kiếm thêm mấy đồng làm vốn còn cất mẻ rượu khác ạ.

Đăng lúc: 16-04-2009 08:42:45 AM | Đã xem: 2532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Từ - Khúc
 
Powered by Nukeviet