Vô đề

Vô đề

Thời tiết bông nhiên trở lạnh, chợt nghĩ cơ trời còn thay đổi trong chớp mặt, huống chi lòng người. Nhân lấy ý đó mà viết

Đăng lúc: 28-02-2021 03:19:34 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Quý thu vũ nhật dữ chư huynh muội du Tam đảo

Tam đảo

Năm 2013, làm việc ở Thiền viện Trúc lâm Tây thiên. Nhân ngày nghỉ cùng bạn bè lên tam đảo chơi. Không ngờ vào đúng ngày mưa lạnh. Nhân thấy sơn nữ giả trang sau cửa vời gọi mà làm thành tứ tuyệt ghi lại. Không ngờ sau này quên mất. Nhân diện thư (facebook) nhắc mới nhớ. Bèn chép lại và lưu vào đây.

Đăng lúc: 18-10-2020 04:26:39 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Thơ xướng hoạ

Thơ xướng hoạ

Nhân chú Nguyệt Sinh lục tìm hồ sơ cũ, lại lòi ra mấy bài anh em bằng hữu ráp vần với nhau xưa kia. Chỉ tiếc thiếu bài của lão Châu Hải Đường. Nay nhân rảnh rỗi, gom góp thêm bớt mấy câu mà ghi lại. Đặng khi hữu tình hay vô ý mà nhớ được.

Đăng lúc: 27-03-2019 03:18:43 PM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 14-11-2017 09:54:19 PM | Đã xem: 928 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Tứ thập bát tuế đản nhật

Tứ thập bát tuế đản nhật

Tự thuật nhân ngày sinh (hôm trước)

Đăng lúc: 25-10-2017 12:19:37 AM | Đã xem: 1182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 23-03-2017 01:17:19 AM | Đã xem: 1597 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Powered by Nukeviet