Chuyện với nhà thơ mới

Chuyện với nhà thơ mới

He he! Câu chuyện thực từ ngày mềnh còn đốc giáo lớp thư pháo chùa Tào sách. Nay nhân tìm thấy mà ghi lại!

Đăng lúc: 10-04-2017 07:29:12 AM | Đã xem: 1251 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tàng thư các , Nghênh hương lâu
Đăng lúc: 23-03-2017 11:17:19 AM | Đã xem: 1599 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Ngư ca tử - Bồ tát man

Ngư ca tử - Bồ tát man

Mấy điệu từ cũ viết trong hội hồng lâu

Đăng lúc: 24-04-2014 12:45:06 PM | Đã xem: 1528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Từ - Khúc , Tàng thư các

Thơ cũ hội quán Hồng lâu

Chử thượng ngư ông trạo dục nhàn

Mấy bài thơ cũ ở Hội quán Hồng lâu năm nào.

Đăng lúc: 28-03-2014 03:08:28 PM | Đã xem: 1625 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Hải Đường ngoại truyện: Ai thay đổi

Hải đường thị có một lân hữu tên Thiện Sĩ. Vẫn thường sang nhà pha trà đàm đạo, ý chừng tâm đắc.

Đăng lúc: 13-03-2014 04:11:06 AM | Đã xem: 1500 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn , Tàng thư các

Nóng!!!

Bài viết ngày 19/5/2013 bị mất dữ liệu do sự cố server. Tìm được trong tàng thư cũ

Đăng lúc: 13-03-2014 03:21:30 AM | Đã xem: 1053 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tàng thư các

Các tin khác

1 2  Trang sau
 
Powered by Nukeviet