Đề Bà Đạt Đa

Đề-bà-đạt-đa (sa. देवदत्त Devadatta) hoặc còn được phiên là Đề-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Đế-bà-đạt-đâu, còn được gọi gọn là Điều Đạt, dịch nghĩa là "Thiên Thụ" (trời trao). Ông là anh em họ của Thích-ca Mâu-ni Phật, từng gia nhập vào lãnh đạo tăng đoàn của Phật, nhưng rồi về sau nguyên nhân nảy sinh nhiều ý kiến không hợp với quyền lực đấu tranh, li khai khỏi Phật Tổ Thích Ca để thành lập tăng đoàn khác.

Đăng lúc: 16-02-2020 02:24:41 AM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Mục Kiền Liên

Mục Kiền Liên

Mục-kiền-liên (sinh khoảng năm 568 - mất khoảng năm 484 TCN ở nước Magadha, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ) là một vị Tỳ-kheo của Phật giáo trong thời kỳ Phật Thích-ca Mâu-ni tại thế.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:22:05 PM | Đã xem: 281 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Tôn giả A Nan

Tượng tôn giả A Nan tại Myanma

A-nan-đà cũng gọi ngắn là A-nan, sinh 605 - 485 TCN. Theo tài liệu ghi nhận, A-nan sinh năm 605 TCN - là anh em chú bác với Đức Phật vì cha của ông, vua Amitodana, là em vua Suddhodana – tức Tịnh Phạn Vương, thân phụ của Đức Phật

Đăng lúc: 15-02-2020 12:18:49 PM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Xá-lợi-phất

Nơi ngài Xá Lợi Phất sinh và diệt

Ngài Xá-lợi-phất là một người đầy nghi ngờ trước khi gia nhập Tăng-già. Theo kinh sách, Tôn giả trở thành đệ tử của Đức Phật sau khi gặp Tỉ-khâu A-thuyết-thị.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:14:34 PM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

A-nhã Kiều-trần-như

A-nhã Kiều-trần-như là vị đệ tử xuất gia và chứng quả A-la-hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của Tăng đoàn, có pháp lạp cao nhất.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:09:28 PM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Tôn giả Ca diếp

Tôn giả Ca diếp

Ma-ha-ca-diếp là sơ tổ của Thiền tông Ấn Ðộ, được đứcTất đạt đa Cồ đàm truyền tâm ấn. Trong tranh tượng, Ma-ha-ca-diếp cùng với A-nan-đà thường được thể hiện đứng hai bên Tất đạt đa Cồ đàm.

Đăng lúc: 15-02-2020 12:06:15 PM | Đã xem: 270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo
1 2 3  Trang sau
 
Powered by Nukeviet