Đăng lúc: 29-06-2012 12:21:23 PM | Đã xem: 2567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Mừng cô đào Linh vu quy

Mừng cô đào Linh vu quy

Tự: Cô đào Linh bây giờ đã có “nhà em” . Một đào một kép phu xướng phụ tuỳ. Sắp đến ngày án cử tề mi, Nay tặng dăm câu sá chi thô lậu. Khách có kẻ giương buồn nơi hải nguyệt, Lại nhiều khi bách việt ngũ hồ. Tạm gọi là thơ tăng hai người vi vu vân động.

Đăng lúc: 15-12-2011 01:12:47 PM | Đã xem: 2825 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Thơ ... đạo

Thơ ... đạo

Bề trên mệnh cho "đạo" hai bài thơ. đạo mà không phải đạo. Bài 1 thì dễ rồi nhưng bài 2 thì khó quá vì nguyên tác là của HXH giời ạ. Đạo sao cho có vị HXH, không phải của HXH mà vẫn là HXH mới oái oăm.

Mệnh trên khó cải ... thời đưa lên bà con xem thử hĩ!

Đăng lúc: 05-12-2011 02:24:45 PM | Đã xem: 2254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Dở dang

Dở dang

Giới thiệu với chư đồng chí đồng bào bài hát nói mềnh "tác" lại từ một bài bát cú lối nhất tam ngũ bất luận của một "soạn giả ẩn danh". Chả biết đặt tiêu đề là gì đành ... đặt thế.
 

Đây là bài nguyên tác (Chưa rõ tác giả)
Đường hoa dìu dặt bước đông phong
Vướng nẻo mắc ai phận má hồng
Lạ mặt dám quen cùng gió nước
Nặng lòng nên nhẹ đến non sông
Thêm nàng phận nhuộm màu giông bão
Ngược bóng trăng in dãi thức hồng
Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ
Trước trăm năm hẳn nợ chi không
(Ai đọc phải chú ý kẻo nhầm)

Đăng lúc: 04-12-2011 10:17:34 PM | Đã xem: 2310 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Thọ lễ tự trào

Thọ lễ tự trào

從容論道明明徳 閑靜思身淡淡功 Thung dung luân đạo: minh minh đức Nhàn tĩnh tư thân: đạm đạm công

Đăng lúc: 23-10-2010 10:55:00 AM | Đã xem: 3100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Đi chơi … bị chó cắn

Chó chẳng khiếp văn chương phú lục
Người chỉn e thói tục nhân gian

Đăng lúc: 28-04-2010 02:06:43 AM | Đã xem: 2265 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sân đình , Ả Đào

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 
Powered by Nukeviet