Có ông cụ 79 tuổi đang hấp hối. Lũ con cháu, đệ tử bàn nhau ướp ông cụ, xây lăng để đời sau vào ngắm. Song le, kinh tế eo hẹp nên dự định ướp cái đầu hay trái tim mà thôi. Cãi nhau hăng quá, không đứa nào chịu đứa nào. Ông cụ nghe thế tức mình quát: "Ướp ướp cái con cặc!"
Lũ con cháu mãi sau mới nhận ra ý ông cụ không phải vậy song đã muộn. Thi thể đã thối hết. Lăng đã xây, không lẽ trưng bày mỗi con cặc. Lũ đệ tử bèn làm cái hình nộm thay thế. Từ đó, muôn dân các nơi mới có cái để chiêm ngưỡng. Ít ai biết, ở đó chỉ có mỗi con cặc là đồ thật.
 
Powered by Nukeviet