Bọn phản động cố kết với thế lực thù địch trong và ngoài nước suốt ngày lên án Việt nam không có nhân quyền. Bọn láo toét! Đem mà bắn hết đi.
Phải hiểu, nhân quyền ở Việt nam cũng như đất đai là sở hữu toàn dân. Do nhà nước quản lý.
Vì thế phải nhìn nhận nhân quyền một cách khoa học biện chứng. Nói nhân quyền không chỉ là nhân quyền. Nó còn là vấn đề bên ngoài nhân quyền.
Đến như Tôn Ngộ Không còn phải đeo vòng kim cô đi lấy kinh. Đạo Phật còn chưa có nhân quyền hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh, tỉnh táo sáng suốt....
 
Powered by Nukeviet