Có một anh chàng khi ngủ bị bạn bè quệt mắm tôm vào mũi. Khi tỉnh dậy, anh ta ngửi đâu cũng thấy mùi mắm tôm. Cho rằng mắm tôm đã vương khắp nhà. Chỉ khi anh ta tự soi gương, rửa ráy mặt mũi thời hết.

Lại có một anh chàng nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch” và bọn phản động. Nhưng tính anh này lại bảo thủ, thiên hạ đưa gương không chịu soi. Cho rằng bọn đưa gương chính là phản động. Thật hết thuốc chữa.

 
Powered by Nukeviet