Đăng lúc: 07-06-2014 10:24:39 PM | Đã xem: 630 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ả Đào

Ký Châu Hải Đường tiên sinh

Ký Châu Hải Đường tiên sinh

Mời chư quân Hải Đường và Nguyệt sinh. Song chỉ có Nguyệt Sinh đến. Hải Đường tiên sinh vì vợ bìu con díu mà vắng mặt dù đã nhận lời.

Đăng lúc: 28-04-2014 10:20:12 AM | Đã xem: 732 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Ngư ca tử - Bồ tát man

Ngư ca tử - Bồ tát man

Mấy điệu từ cũ viết trong hội hồng lâu

Đăng lúc: 24-04-2014 09:45:06 AM | Đã xem: 854 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Từ - Khúc , Tàng thư các
Đăng lúc: 14-04-2014 09:16:06 AM | Đã xem: 642 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Thơ cũ hội quán Hồng lâu

Chử thượng ngư ông trạo dục nhàn

Mấy bài thơ cũ ở Hội quán Hồng lâu năm nào.

Đăng lúc: 28-03-2014 11:08:28 AM | Đã xem: 903 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Thạch nữ

Ảnh lấy trên internet

Họa thơ cùng Hải Đường tiên sinh

Đăng lúc: 28-03-2014 09:42:53 AM | Đã xem: 597 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 42 43 44  Trang sau
 
Powered by Nukeviet