Quý thu vũ nhật dữ chư huynh muội du Tam đảo

Tam đảo

Năm 2013, làm việc ở Thiền viện Trúc lâm Tây thiên. Nhân ngày nghỉ cùng bạn bè lên tam đảo chơi. Không ngờ vào đúng ngày mưa lạnh. Nhân thấy sơn nữ giả trang sau cửa vời gọi mà làm thành tứ tuyệt ghi lại. Không ngờ sau này quên mất. Nhân diện thư (facebook) nhắc mới nhớ. Bèn chép lại và lưu vào đây.

Đăng lúc: 18-10-2020 09:26:39 AM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Một Số Khả Năng Xuất Chúng Của Putin Đại Đế

Huyền thoại Putin

Hiến pháp Nga đang tự sửa để Putin đại đế không còn trở ngại nhiệm kỳ. In như các lãnh tụ vĩ đại, Putin cũng là huyền thoại

Đăng lúc: 13-03-2020 04:00:10 PM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghênh hương lâu

Đề Bà Đạt Đa

Đề-bà-đạt-đa (sa. देवदत्त Devadatta) hoặc còn được phiên là Đề-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Đế-bà-đạt-đâu, còn được gọi gọn là Điều Đạt, dịch nghĩa là "Thiên Thụ" (trời trao). Ông là anh em họ của Thích-ca Mâu-ni Phật, từng gia nhập vào lãnh đạo tăng đoàn của Phật, nhưng rồi về sau nguyên nhân nảy sinh nhiều ý kiến không hợp với quyền lực đấu tranh, li khai khỏi Phật Tổ Thích Ca để thành lập tăng đoàn khác.

Đăng lúc: 16-02-2020 02:24:41 PM | Đã xem: 151 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Mục Kiền Liên

Mục Kiền Liên

Mục-kiền-liên (sinh khoảng năm 568 - mất khoảng năm 484 TCN ở nước Magadha, nay thuộc miền Bắc Ấn Độ) là một vị Tỳ-kheo của Phật giáo trong thời kỳ Phật Thích-ca Mâu-ni tại thế.

Đăng lúc: 16-02-2020 12:22:05 AM | Đã xem: 181 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Tôn giả A Nan

Tượng tôn giả A Nan tại Myanma

A-nan-đà cũng gọi ngắn là A-nan, sinh 605 - 485 TCN. Theo tài liệu ghi nhận, A-nan sinh năm 605 TCN - là anh em chú bác với Đức Phật vì cha của ông, vua Amitodana, là em vua Suddhodana – tức Tịnh Phạn Vương, thân phụ của Đức Phật

Đăng lúc: 16-02-2020 12:18:49 AM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo

Xá-lợi-phất

Nơi ngài Xá Lợi Phất sinh và diệt

Ngài Xá-lợi-phất là một người đầy nghi ngờ trước khi gia nhập Tăng-già. Theo kinh sách, Tôn giả trở thành đệ tử của Đức Phật sau khi gặp Tỉ-khâu A-thuyết-thị.

Đăng lúc: 16-02-2020 12:14:34 AM | Đã xem: 163 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phật giáo
1 2 3 ... 45 46 47  Trang sau
 
Powered by Nukeviet