Thái tổ tự

Đăng lúc: Thứ bảy - 19/05/2012 14:25 - Người đăng bài viết: phichan
Phú Trọng đệ tam niên, Thử nguyệt thị ngã bản triều thái tổ hoàng đế khánh tiết. Ngô bán bất tài, chỉ hữu nhất tự! Thượng tấu thái tổ!
Bản triều Thái tổ Hoàng đế

Bản triều Thái tổ Hoàng đế

Ngã bản triều thái tổ tính Hồ huý Cung, tự Tất Thành. Kỳ hậu xưng Chí Minh.
Thái tổ nhất thế cần lao, vị nhật tiêu dao tự tại. Sinh, phạn bất năng bão. tử, thể bất năng toàn. Lao tâm dục phục Quốc, Khổ tứ cầu an bang.
Bách niên chi tiền. Ngã Quốc thuộc Phú lang sa chi tặc, Ngã dân vi vong quốc bản chi nhân. Xứ xứ thống khổ, phương phương bần hàn.
Thái tổ đại trí, minh tâm. Nhận đắc kỳ Khổng đạo bất năng cứu quốc. Quán thông ư thiên hạ khả dĩ hưng dân. Nhi bái Cao hoàng đế tam bái, thướng thuyền xuất dương
Nhị thập niên du tứ hải ngũ châu, mang mang kỳ mục kiến thế gian tịnh ố
Tứ thập tuế vị công thành danh toại, thống thống kỳ tâm cầu quốc phục dân an
Hoan hỷ vị kiến, bần hàn hữu dư.
Đương thời, vu Nga la tư hữu Lê đế. Kiến đắc đại nghiệp. Diệt Nga sa hoàng, lập cộng sản đảng. Vi thiên hạ nhất phương chi bá.
Thái tổ văn chi, ngộ đại đạo. Bất khủng viễn phương tầm bái vi sư dã. Tích tai! Lê đế mệnh đoản thăng hà. Thái tổ bất kiến tôn nhan. Thống tâm, chỉ thiên đại khốc. Nga thái tông ái chi viết Trung nghĩa. Dĩ Lê đế chi đạo nhi truyền. Thái tổ thụ đắc, Canh ngọ niên hồi đông nhi lập An nam cộng sản đảng.  Ngoại kết huynh đệ, nội dưỡng lương binh. Dĩ vạn dân chi lực vi lực. Dụng bách gia chi lương vi lương. Vạn sự câu bị chỉ khiếm thiên thời.
Ất dậu  niên, thế chiến tàn cục. Lưỡng hổ tranh cường, nhất thương nhất tử. Thái tổ đắc thời. Sử bách tính nhi phục quốc.  Thử thất nguyệt đăng cơ, định quốc hiệu. Hựu xưng lão quốc phụ. Thái tổ hoan tai, bách tính hoan tai. Nhân nhân dĩ bá phụ nhi khiếu.
Thử thời cơ đồ đa hoạn nạn, Tưởng thị nhị thập vạn nhập Tràng An
Quốc vân nhất noãn trụ thiên cân, Tây tặc dữ đồng minh mưu bắc tiến.
Nhiên nhi!
Xảo trí diệu mưu, phòng tây ngự bắc.
Nhất hô bá ứng, Định quốc an bang.
 
 (Tục ư hậu ...)
 
TẠM DỊCH:

Thái tổ họ Hồ tên Cung, tự Tất Thành về sau đổi là Chí Minh
Ngài một đời gian khổ, chưa một ngày được vui sướng. Sống chửa được bữa no. Mất đi lại bị mổ xẻ thân không toàn.  Lao tâm lo việc cứu nước khổ tứ mong an định quốc gia.
Trăm năm trước, nước ta là thuộc địa của pháp. Dân ta trở thành người dân mất nước. Nơi nơi đều một nỗi thống khổ, nơi nơi đều một cảnh bần hàn.
Thái tổ vốn là bậc đại trí, tâm sáng. Nhận thấy đạo Khổng Mạnh không còn khả năng cứu được quốc gia. Lại biết khắp thiên hạ hẳn có điều (học được) để an dân. Vì vậy cúi lạy đức Cao hoàng đế ba lạy rồi lên tàu (Thuỷ) ra nước ngoài.
Hai chục năm đi khắp bốn bể năm châu. Tầm mắt rộng thấy hết điều trong đục của thiên hạ.
Nhìn lại đã ngoài 40 mà công chưa thành danh chưa toại, đau đáu một nỗi niềm phục quốc an dân
Lúc bấy giờ ở Nga la tư có hoàng đế họ Lê (?!) lập nên đại nghiệp. Diệt Nga sa hoàng, lập nên đảng cộng sản. Làm bá chủ một phương.
Thái Tổ biết được (điều này) liền giác ngộ. Chẳng ngại đường xa tìm tới tầm sư học đạo. Tiếc thay Lê hoàng đế mệnh đoản đã sớm thăng hà. Thái tổ không được diện tôn nhan. Đau lòng, Ngó lên trời mà khóc lớn. thái tông nước Nga lấy làm yêu mến, khen là người trung hậu bèn đem đạo của Lê đế truyền cho. Thái tổ học thành tài, năm canh ngọ (1930) quay về phương đông lập nên An nam cộng sản đảng. Bên ngoài kết giao bè bạn, bên trong nuôi dưỡng lương binh. Dùng sức mạnh của bách tính làm sức mạnh của mình. Dùng lương thực của bách tính làm lương thực của mình (Nuôi quân). Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi thời cơ.
Năm ất dậu (1945)  Chiến tranh thế giới kết thúc. Hai hổ (Nhật pháp) đánh nhau, con chết, con bị thương. Thái tổ chớp thời cơ sai muôn dân cướp lại quốc gia. Tháng 7 (AL) năm ấy đăng cơ. Đặt lại tên nước. Lại xưng là “cha già dân tộc”. Thái tổ vui thay, Muôn dân cũng vui thay bèn gọi thái tổ là “bác”.
Lúc ấy cơ đồ quốc gia còn lắm hoạn nạn, 20 vạn quân Tưởng đến Tràng an
Vận nước như trứng dưới ngàn cân. Giặc Tây lại lăm le tiến bắc.
Nhưng mà:
Khéo trí tài mưu, đuổi giặc bắc, phòng giặc tây
Một lời hiệu triệu muôn dân hưởng ứng, vẫn giữ yên định được quốc già
(Còn tiếp …)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet