Đăng phong ức nhân - ký Ngọc Chẩn

Đăng phong ức nhân - ký Ngọc Chẩn

Bạc đáp vô năng ngự vũ hàn
Sương yên ảo ảo nhật hôn quang
Đăng phong hồi thủ khai thiên lý
Nhất thốn tư tâm phượng ức hoàng

Đăng lúc: 10-08-2009 02:29:11 AM | Đã xem: 1724 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Thương hải minh nguyệt - ký Ngọc Chẩn

Thương hải minh nguyệt - ký Ngọc Chẩn

Đợt đi thực tập ở Đà Lạt và Nha Trang nhân ngẫu hứng làm 2 bài thơ, leo lên đỉnh Langbiang thì viết bài "Đăng phong ức nhân", đón rằm tháng 6 trên biển Nha Trang thì có viết bài "Thương hải minh nguyệt", đều trong lúc nhớ người nên sẵn cảnh sẵn tình mà viết bừa ra như thế :))

Đăng lúc: 14-08-2009 06:15:19 AM | Đã xem: 2047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Tống hữu

Tống hữu

Mang mang thùy liễu trì nhân tại Mạn mạn thanh trà cộng khách khuynh Mã nhạc thượng thôi quân biệt xứ Nguyệt quang ảnh chiếu ngã quy đình

Đăng lúc: 21-08-2009 03:15:31 PM | Đã xem: 1856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Đại Quan Viên cảm tác

Đại Quan Viên cảm tác

Tuyết nguyệt yên hoa đáo liễu thì
Cố viên vu tịch lãnh phong xuy
Tàn hà cổ chiếu liên triêu vũ
Sấu trúc hoang đình độc lạc huy
Tầm mộng bạc duyên di kiếp hận
Vấn thiên vô ngữ đoạn hồn bi
Đại quan hà nhật lan đình hội
Tửu chước thi ngâm đãi cố tri

Đăng lúc: 12-09-2009 03:51:11 AM | Đã xem: 2073 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Thơ Giả Đồng Liễu

Thơ Giả Đồng Liễu

Vân ủng ngân thiềm thăng lĩnh kiểu Phong tuỳ ngọc thố vũ ba đào An bần khởi oán thiên hàn nhiệt Lạc đạo hà ưu cảnh tịch liêu

Đăng lúc: 15-10-2009 12:57:18 AM | Đã xem: 2734 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Ức hữu - Ký Phạm Thanh Hải

Ức hữu - Ký Phạm Thanh Hải

Tặng bạn gái Phạm Thanh Hải, lâu ngày được tin tức.

Đăng lúc: 29-10-2009 05:33:30 AM | Đã xem: 2774 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
Powered by Nukeviet