Shelock Home đến Việt nam

Mình nhớ ngày xửa ngày xưa được đọc truyện này. Không còn chi tiết nên xin chép lại theo trí nhớ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau

Giang thành tống biệt

Giang thành tống biệt

.

Nhất thất lệnh - Ngô

Nhất thất lệnh - Ngô

Tự họa theo điệu nhất thất lệnh nhân ngũ cửu đản nhật

Hải Đường ngoại truyện: Ai thay đổi

Hải đường thị có một lân hữu tên Thiện Sĩ. Vẫn thường sang nhà pha trà đàm đạo, ý chừng tâm đắc.

 
Powered by Nukeviet