Oải

Oải

Hai bên sườn núi rêu xanh mốcHỏi khách giang hồ có muốn leo?

Đăng lúc: 05-04-2010 10:31:49 PM | Đã xem: 1614 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Nguyên tiêu đạo Trung nam hạ

NGUYÊN TIÊU

Tá vấn Thường Nga kinh kỷ thì
Hoa dung vạn đại thượng y y
Dư tâm hữu nguyệt bất như thử
Diệc túc vi quân tác nhất thi

Đăng lúc: 12-03-2010 11:02:32 PM | Đã xem: 1511 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Ức hữu - Ký Phạm Thanh Hải

Ức hữu - Ký Phạm Thanh Hải

Tặng bạn gái Phạm Thanh Hải, lâu ngày được tin tức.

Đăng lúc: 29-10-2009 05:33:30 AM | Đã xem: 2536 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Thơ Giả Đồng Liễu

Thơ Giả Đồng Liễu

Vân ủng ngân thiềm thăng lĩnh kiểu Phong tuỳ ngọc thố vũ ba đào An bần khởi oán thiên hàn nhiệt Lạc đạo hà ưu cảnh tịch liêu

Đăng lúc: 15-10-2009 12:57:18 AM | Đã xem: 2507 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Đại Quan Viên cảm tác

Đại Quan Viên cảm tác

Tuyết nguyệt yên hoa đáo liễu thì
Cố viên vu tịch lãnh phong xuy
Tàn hà cổ chiếu liên triêu vũ
Sấu trúc hoang đình độc lạc huy
Tầm mộng bạc duyên di kiếp hận
Vấn thiên vô ngữ đoạn hồn bi
Đại quan hà nhật lan đình hội
Tửu chước thi ngâm đãi cố tri

Đăng lúc: 12-09-2009 03:51:11 AM | Đã xem: 1815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ

Tống hữu

Tống hữu

Mang mang thùy liễu trì nhân tại Mạn mạn thanh trà cộng khách khuynh Mã nhạc thượng thôi quân biệt xứ Nguyệt quang ảnh chiếu ngã quy đình

Đăng lúc: 21-08-2009 03:15:31 PM | Đã xem: 1634 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn chỉ , Thơ
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Powered by Nukeviet