Song thủ nguyệt

Song thủ nguyệt

Tích, Dữ chư huynh đệ hạn vận thi tác. Vận viết "Nguyệt sơ bích thủy linh lung". Đắc nguyệt vận sơ vận.

Đăng lúc: 09-03-2017 01:33:04 AM | Đã xem: 615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Thi thi

Đợi

Dẫn ông con đi thi. Ông bố lót dép ngồi hóng tức cảnh.

Đăng lúc: 04-07-2014 11:56:20 AM | Đã xem: 1034 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Ký Châu Hải Đường tiên sinh

Ký Châu Hải Đường tiên sinh

Mời chư quân Hải Đường và Nguyệt sinh. Song chỉ có Nguyệt Sinh đến. Hải Đường tiên sinh vì vợ bìu con díu mà vắng mặt dù đã nhận lời.

Đăng lúc: 28-04-2014 05:20:12 AM | Đã xem: 871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ
Đăng lúc: 14-04-2014 04:16:06 AM | Đã xem: 775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Thơ cũ hội quán Hồng lâu

Chử thượng ngư ông trạo dục nhàn

Mấy bài thơ cũ ở Hội quán Hồng lâu năm nào.

Đăng lúc: 28-03-2014 05:08:28 AM | Đã xem: 1042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Thạch nữ

Ảnh lấy trên internet

Họa thơ cùng Hải Đường tiên sinh

Đăng lúc: 28-03-2014 03:42:53 AM | Đã xem: 676 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
Powered by Nukeviet