Những hình ảnh về chiến tranh Miền nam Việt nam

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/12/2011 23:10 - Người đăng bài viết: phichan
Kỷ niệm 35 năm ngày chế độ Việt nam cộng hoà sụp đổ,  Tạp chí Denverpost đăng tải những bức hình chọn lọc về cuộc chiến tranh miền nam Việt nam. Các câu chữ định danh được giữ nguyên gốc theo quan điểm của Denverpost như “Nam Việt, Bắc Việt, Việt cộng, ...”
(Người dịch: Bs Nguyễn Hải Phong)
 

1. A South Vietnamese soldier holds a cocked pistol as he questions two suspected Viet Cong guerrillas captured in a weed-filled marsh in the southern delta region late in August 1962. The prisoners were searched, bound and questioned before being marched off to join other detainees. (AP Photo/Horst Faas)

1. Một người lính Việt Nam Cộng hòa cầm súng lục đã lên đạn khi tra vấn hai du kích nghi là Việt cộng bị bắt trong một đầm lầy đầy cỏ dại ở vùng đồng bằng phía Nam cuối tháng tám năm 1962. Những người bị bắt bị lục soát, trói chặt và bị thẩm vấn trước khi bị dẫn đi cùng với những người tình nghi khác. (AP Photo/Horst Faas)
 


 

2. A U.S. crewman runs from a crashed CH-21 Shawnee troop helicopter near the village of Ca Mau in the southern tip of South Vietnam, Dec. 11, 1962. Two helicopters crashed without serious injuries during a government raid on the Viet Cong-infiltrated area. Both helicopters were destroyed to keep them out of enemy hands. (AP Photo/Horst Faas)
2. Một thành viên phi đội Mỹ tháo chạy khỏi trực thăng chở quân CH-21 Shawnee bị nạn gần một ngôi làng ở Cà mau – cực nam của Nam Việt Nam, ngày 11 tháng 12 năm 1962. Hai chiếc trực thăng đã bị rơi không có tổn thương nhân mạng nghiêm trọng trong một cuộc tập kích của chính phủ vào khu vực bị Việt Cộng xâm nhập. Hai chiếc trực thăng đã được phá hủy để giữ chúng không bị rơi vào tay đối phương (AP Photo/Horst Faas)
 


 

3. A Helmeted U.S. Helicopter Crewchief, holding carbine, watches ground movements of Vietnamese troops from above during a strike against Viet Cong Guerrillas in the Mekong Delta Area, January 2, 1963. The communist Viet Cong claimed victory in the continuing struggle in Vietnam after they shot down five U.S. helicopters. An American officer was killed and three other American servicemen were injured in the action. (AP Photo)

3. Một phi đội trưởng trực thăng người Mỹ với mũ cối, tay cầm súng carbine, theo dõi sự di chuyển dưới mặt đất của lính Việt Nam từ trên cao trong một cuộc hành quân chống du kích Việt cộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngày 2 tháng Giêng năm 1963. Những người cộng sản  Việt cộng đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến dai dẳng ở Việt nam sau khi bắn hạ 5 trực thăng Mỹ. Một sĩ quan Mỹ đã tử thương và ba nhân viên công lực Mỹ khác đã bị thương trong chiến trận. (AP Photo)

4. Caskets containing the bodies of seven American helicopter crewmen killed in a crash on January 11, 1963 were loaded aboard a plane on Monday, Jan. 14 for shipment home. The crewmen were on board a H21 helicopter that crashed near a hut on an Island in the middle of one of the branches of the Mekong River, about 55 miles Southwest of Saigon. (AP Photo)
4. Quan tài mang thi thể của 7 lính trực thăng Mỹ bị chết trong vụ rơi máy bay ngày 11 tháng Giêng năm 1963 được đưa lên máy bay vào thứ Hai ngày 14 tháng Giêng để đưa về nhà. Phi đội đã ở trên một trực thăng H21 bị rơi gần một túp liều trên một hòn đảo giữa một trong những nhánh sông Mê kông, khoảng 55 dặm phía Tây Nam Sài Gòn (AP Photo)

      
 

5. Quang Duc, a Buddhist monk, burns himself to death on a Saigon street on June 11, 1963, to protest alleged persecution of Buddhists by the South Vietnamese government. (AP Photo/Malcolm Browne, File)

5. Thượng tọa Thích Quảng Đức, tự thiêu trên một đường phố Sài gòn ngày 11 tháng 6 năm 1963, để phản đối việc đàn áp Phật tử bởi chính quyền Nam Việt Nam (AP Photo/Malcolm Browne, File)

    
 

6. Flying at dawn, just over the jungle foliage, U.S. C-123 aircraft spray concentrated defoliant along power lines running between Saigon and Dalat in South Vietnam, early in August 1963. The planes were flying about 130 miles per hour over steep, hilly terrain, much of it believed infiltrated by the Viet Cong. (AP Photo/Horst Faas)

6. Bay lúc hừng đông, ngay trên những tán lá rừng rậm, máy bay C-123 Mỹ phun thuốc làm rụng lá đậm đặc dọc theo đường điện chạy từ Sài Gòn đến Đà lạt ở Nam Việt Nam, đầu tháng 8 năm 1963. Những chiếc máy bay đã bay khoảng 130 dặm một giờ qua những địa hình đồi núi hiểm trở, đa số được cho là có Việt Cộng xâm nhập (AP Photo/Horst Faas)


 

7. A South Vietnamese Marine, severely wounded in a Viet Cong ambush, is comforted by a comrade in a sugar cane field at Duc Hoa, about 12 miles from Saigon, Aug. 5, 1963. A platoon of 30 Vietnamese Marines was searching for communist guerrillas when a long burst of automatic fire killed one Marine and wounded four others. (AP Photo/Horst Faas)

7. Một lính thủy đánh bộ Nam Việt, bị thương nghiêm trọng trong một cuộc phục kích của Việt cộng, được đỡ đần bởi đồng đội trên cánh đồng mía ở Đức Hòa, cách Sài Gòn khoảng 12 dặm, ngày 5 tháng tám năm 1963. Một trung đội 30 lính thủy đánh bộ Việt Nam cộng hòa đang lùng sục du kích cộng sản thì một tràng dài súng tự động đã giết một và làm bị thương 4 lính thủy đánh bộ (AP Photo/Horst Faas)


 

8. A father holds the body of his child as South Vietnamese Army Rangers look down from their armored vehicle March 19, 1964. The child was killed as government forces pursued guerrillas into a village near the Cambodian border. (AP Photo/Horst Faas)

8. Một người cha ôm xác con trong khi toán lính biệt kích quân đội Nam Việt ngồi nhìn xuống từ xe thiết giáp ngày 19/3/1964. Đứa trẻ đã bị chết khi lực lượng chính phủ truy đuổi quân du kích trong một ngôi làng gần biên giới Campuchia (AP Photo/Horst Faas)


 

9. General William Westmoreland talks with troops of first battalion, 16th regiment of 2nd brigade of U.S. First Division at their positions near Bien Hoa in Vietnam, 1965. (AP Photo)

9. Tướng William Westmoreland nói chuyện với binh lính thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 16 thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn đệ nhất Mỹ tại mặt trận gần Biên Hòa Việt Nam, 1965 (AP Photo)


 

10.The sun breaks through the dense jungle foliage around the embattled town of Binh Gia, 40 miles east of Saigon, in early January 1965, as South Vietnamese troops, joined by U.S. advisors, rest after a cold, damp and tense night of waiting in an ambush position for a Viet Cong attack that didn’t come. One hour later, as the possibility of an overnight attack by the Viet Cong diasappeared, the troops moved out for another long, hot day hunting the elusive communist guerrillas in the jungles. (AP Photo/Horst Faas)

10. Ánh nắng xuyên qua tán lá rừng rậm rạp bao quanh thị xã Bình Giã khói lửa, 40 dặm phía đông Sài Gòn, đầu tháng Giêng năm 1965, khi quân lính Nam Việt, có cố vấn Mỹ đi kèm, nghỉ ngơi sau một đêm căng thẳng, ẩm ướt và lạnh lẽo phục kích bất thành một cuộc tấn công của Việt cộng. Một giờ sau, khi khả năng đột kích ban đêm của Việt cộng không còn, quân lính mới bắt đầu một ngày dài nóng nực săn đuổi du kích cộng sản lẩn tránh trong rừng rậm (AP Photo/Horst Faas)


 

11. Hovering U.S. Army helicopters pour machine gun fire into a tree line to cover the advance of South Vietnamese ground troops in an attack on a Viet Cong camp 18 miles north of Tay Ninh, northwest of Saigon near the Cambodian border, in Vietnam in March of 1965. (AP Photo/Horst Faas, File)

11. Trực thăng Quân đội Mỹ quần thảo xả súng máy vào hàng cây để yểm trợ tấn công cho lính bộ binh Nam Việt trong một cuộc tấn công một trại Việt Cộng 18 dặm phía Bắc Tây Ninh, tây nam Sài gòn, gần biên giới Campuchia, Việt nam tháng ba năm 1965 (AP Photo/Horst Faas, hồ sơ)

12. Injured Vietnamese receive aid as they lie on the street after a bomb explosion outside the U.S. Embassy in Saigon, Vietnam, March 30, 1965. Smoke rises from wreckage in the background. At least two Americans and several Vietnamese were killed in the bombing. (AP Photo/Horst Faas)
12. Những người Việt bị thương được cứu giúp khi nằm trên đường phố sau một vụ nổ bom bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Sài gòn, ngày 30 tháng ba năm 1965.  Khói bốc lên từ mảnh vụn trên mặt đất. Ít nhất hai người Mỹ và nhiều người Việt đã bị giết trong vụ nổ. (AP Photo/Horst Faas)

 


13. Capt. Donald R. Brown of Annapolis, Md., advisor to the 2nd Battalion of the 46th Vietnamese regiment, dashes from his helicopter to the cover of a rice paddy dike during an attack on Viet Cong in an area 15 miles west of Saigon on April 4, 1965 during the Vietnam War. Brown’s counterpart, Capt. Di, commander of the unit, rushes away in background with his radioman. The Vietnamese suffered 12 casualties before the field was taken. (AP Photo/Horst Faas)

13. Đại úy Donald R. Brown từ Annapolis, Maryland, cố vấn của tiểu đoàn 2, thuộc trung đoàn Việt Nam 46, nhảy xuống từ trực thăng lao đến vị trí ẩn nấp một đê ruộng lúa trong một cuộc tấn công vào Việt Cộng ở khu vực cách 15 dặm phía tây Sài Gòn vào ngày 4 /4/1965 trong chiến tranh Việt Nam. Đồng sự của Brown, đại úy Di, trưởng toán, vội vã chạy ở phía sau với lính thông tin. Phía Việt nam tổn thương 12 nhân mạng trước khi cánh đồng được chiếm (AP Photo/Horst Faas)


 
14.U.S. soldiers are on the search for Viet Cong hideouts in a swampy jungle creek bed, June 6, 1965, at Chutes de Trian, some 40 miles northeast of Saigon, South Vietnam. (AP Photo/Horst Faas)
14. Lính Mỹ đang lùng sục nơi ẩn náu của Việt Cộng tại một con mương lầy lội trong rừng rậm ngày 6 tháng 6 năm 1965, tại Thác Trị An, khoảng 40 dặm Đông Bắc Sài Gòn, Nam Việt Nam (AP Photo/Horst Faas) 

15. The strain of battle for Dong Xoai is shown on the face of U.S. Army Sgt. Philip Fink, an advisor to the 52nd Vietnamese Ranger battalion, shown June 12, 1965. The unit bore the brunt of recapturing the jungle outpost from the Viet Cong. (AP Photo/Steve Stibbens)

15. Sự khốc liệt của trận Đồng Xoài được biểu hiện trên khuôn mặt của Trung sĩ quân đội Mỹ Philip Fink, một cố vấn của tiểu đoàn biệt kích Việt nam 52, chụp ngày 12 tháng 6 năm 1965. Đơn vị chịu trách nhiệm chính chiếm lại một tiền đồn trong rừng từ Việt Cộng (AP Photo/Steve Stibbens)
 

16. An unidentified U.S. Army soldier wears a hand lettered “War Is Hell” slogan on his helmet, in Vietnam on June 18, 1965. (AP Photo/Horst Faas, File)
16. Một quân nhân Mỹ không rõ danh tính mang trên mũ cối dòng khẩu hiệu viết tay ” Chiến tranh là địa ngục”, ở Việt nam ngày 18/6/1965 (AP Photo/Horst Faas, File)


 

17. South Vietnamese supply trucks take a detour around a destroyed bridge en route to Pleiku on Route 19, July 18, 1965. The original bridge, and a temporary bridge placed on top of it, were both destroyed by the Viet Cong. (AP Photo/Eddie Adams)

17. Xe tải tiếp vận quân đội Nam Việt đi vòng một chiếc cầu bị phá hủy trên tuyến đường đi Plei-ku trên đường 19, ngày 18 /7/1965. Cả chiếc cầu nguyên thủy, và chiếc cầu tạm đặt trên nó, đều bị phá hủy bởi Việt Cộng (AP Photo/Eddie Adams)


 

18. Wounded marines lie about the floor of a H34 helicopter, August 19, 1965 as they were evacuated from the battle area on Van Tuong peninsula. (AP Photo)

18. Lính thủy đánh bộ bị thương nằm trên sàn của trực thăng H34, ngày 19/8/1965 khi họ được di tản từ vùng chiến trận ở bán đảo Vạn Tường (AP Photo) (ND: bán đảo Vạn tường ở Quảng Ngãi)


 

19. The Associated Press photographer Huynh Thanh My covers a Vietnamese battalion pinned down in a Mekong Delta rice paddy about a month before he was killed in combat on Oct. 10, 1965. (AP PHOTO)

19. Phóng viên ảnh Huỳnh Thanh Mỹ của hãng AP theo sát một tiểu đoàn Việt Nam bị gim chặt tại một ruộng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1 tháng trước khi ông bị tử trận vào ngày 10/10/1965 (AP Photo) (ND: Ông Huỳnh Thanh Mỹ là anh trai của Nick Út – Huỳnh Công Út)


 

20. Elements of the U.S. First Cavalry Air Mobile division in a landing craft approach the beach at Qui Nhon, 260 miles northeast of Saigon, Vietnam, in Sept. 1965. Advance units of 20,000 new troops are being launched for a strike on the Viet Cong during the Vietnam War. (AP Photo)

20. Lính không quân thuộc sư đoàn Khinh kỵ đệ nhất Mỹ trên một thuyền đổ bộ tiếp cận bờ biển Quy  Nhơn, 260 dặm đông bắc Sài Gòn, Việt Nam vào tháng chín năm 1965. Những đơn vị tiên phong gồm 20,000 lính mới đã được đưa vào cho một cuộc tấn công Việt cộng trong chiến tranh Việt Nam (AP Photo)

21. Paratroopers of the U.S. 2nd Battalion, 173rd Airborne Brigade hold their automatic weapons above water as they cross a river in the rain during a search for Viet Cong positions in the jungle area of Ben Cat, South Vietnam, Sept. 25,1965. The paratroopers had been searching the area for 12 days with no enemy contact. (AP Photo/Henri Huet)
21. Lính dù của tiểu đoàn 2,  Lữ đoàn không vận 173 của Mỹ giữ vũ khí tự động trên mặt nước khi họ băng qua một con sông trong mưa để truy lùng vị trí Việt cộng trong vùng rừng nhiệt đới ở Bến Cát, Nam Việt Nam, ngày 25/9/1965. Lính dù đã lùng sục khu vực trong 12 ngày mà không thấy bóng dáng đối phương (AP Photo/ Henri Huet)
 


 

22.Wounded U.S. paratroopers are helped by fellow soldiers to a medical evacuation helicopter on Oct. 5, 1965 during the Vietnam War. Paratroopers of the 173rd Airborne Brigade’s First Battalion suffered many casualties in the clash with Viet Cong guerrillas in the jungle of South Vietnam’s “D” Zone, 25 miles Northeast of Saigon. (AP Photo)

22. Lính dù Mỹ bị thương được giúp đỡ bởi đồng đội đến trực thăng tải thương vào ngày 5/10/1965 trong Chiến tranh Việt Nam. Lính dù thuộc tiểu đoàn 1, Lữ đoàn không vận 173 chịu nhiều tổn thất trong cuộc giao tranh với du kích Việt cộng trong khu rừng chiến khu “D” Nam Việt Nam, 25 dặm phía đông bắc Sài gòn (AP Photo)


 

23.College students carrying pro-American signs heckle anti-war student demonstrators protesting U.S. involvement in Vietnam at the Boston Common in Boston, Ma., Oct. 16, 1965. (AP Photo)

23. Sinh viên đại học mang biểu ngữ ủng hộ nước Mỹ quấy rối các cuộc biểu tình chống chiến tranh của sinh viên phản kháng sự can thiệp của Mỹ ở Việt nam tại Đại học Cộng đồng ở Boston, Massachusetts ngày 16/10/1965 (AP Photo)


 

24. A U.S. B-52 stratofortress drops a load of 750-pounds bombs over a Vietnam coastal area during the Vietnam War, Nov. 5, 1965. (AP Photo/USAF)

24. Pháo đài bay B-52 thả một loạt bom 750 cân Anh tại một vùng duyên hải trong chiến tranh Việt Nam, ngày 5 /11/1965 (AP Photo/USAF)


 

25. Chaplain John McNamara of Boston makes the sign of the cross as he administers the last rites to photographer Dickey Chapelle in South Vietnam Nov. 4, 1965. Chapelle was covering a U.S. Marine unit on a combat operation near Chu Lai for the National Observer when she was seriously wounded, along with four Marines, by an exploding mine. She died in a helicopter en route to a hospital. She became the first female war correspondent to be killed in Vietnam, as well as the first American female reporter to be killed in action. Her body was repatriated with an honor guard consisting of six Marines and she was given full Marine burial. (AP Photo/Henri Huet)

25. Cha tuyên úy John McNamara từ Boston làm dấu thánh giá khi ông tiến hành nghi thức cuối cùng cho nhiếp ảnh gia Dickey Chapelle vào ngày 4 /11/1965 ở Nam Việt Nam. Chapelle tháp tùng một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ trong một trận đánh ở Chu Lai cho tờ National Observer thì bị thương nghiêm trọng cùng với 4 lính thủy đánh bộ do một quả mìn nổ. Cô chết trên trực thăng đến bệnh viện. Cô là phóng viên chiến trường nữ đầu tiên bị chết ở Việt Nam và là nữ phóng viên người Mỹ đầu tiên hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thi hài của cô được hồi hương với vệ sĩ danh dự gồm 6 lính thủy đánh bộ và được an táng theo nghi thức của lính thủy đánh bộ. (AP Photo/Henri Huet)


 

26.Berkeley-Oakland City, Calif. demonstraters march against the war in Vietnam, December 1965. Calif. (AP Photo)

26. Thành phố Berkeley-Oakland ,  Caliornia – những người biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam, tháng 12 năm 1965. California (AP Photo)


 

27.A napalm strike erupts in a fireball near U.S. troops on patrol in South Vietnam, 1966 during the Vietnam War. (AP Photo)

27. Một vụ tấn công bằng bom na-pan nổ thành một quả cầu lửa gần một nhóm lính Mỹ đang tuần tra ở Nam Việt Nam, 1966 trong Chiến tranh Việt Nam. (AP Photo)


 

28. A U.S. paratrooper moves away after setting fire to house on bank of the Vaico Oriental River, 20 miles west of Saigon on Jan. 4, 1966, during a “scorched earth” operation against the Viet Cong in South Viet Nam. The 1st battalion of the 173rd airborne brigade was moving through the area, described as notorious Viet Cong territory. (AP Photo/Peter Arnett)

28. Một lính dù Mỹ bỏ đi sau khi đốt một căn nhà bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, 20 dặm phía Tây Sài Gòn vào ngày 4 tháng Giêng năm 1966, trong một chiến dịch “tiêu thổ” chống lại Việt Cộng ở Nam Việt Nam. Tiểu đoàn1 của Lữ đoàn không vận 173 đã dọn sạch khu vực, được cho là lãnh thổ khét tiếng của Việt Cộng (AP Photo/Peter Arnett)


 

29. Women and children crouch in a muddy canal as they take cover from intense Viet Cong fire at Bao Trai in Jan. of 1966, about 20 miles west of Saigon, Vietnam. (AP Photo/Horst Faas, File)

29. Phụ nữ và trẻ em nép vào một con kênh lầy lội khi họ ẩn nấp dưới làn đạn dữ dội của Việt Cộng tại Bao Trai tháng Giêng năm 1966, khoảng 20 dặm phía tây Sài Gòn, Việt Nam (AP Photo/Horst Faas, File) 


 

30. U.S. Army helicopters providing support for U.S. ground troops fly into a staging area fifty miles northeast of Saigon, Vietnam in January of 1966. (AP Photo/Henri Huet, File)

30. Trực thăng quân đội Mỹ hỗ trợ bộ binh bay vào địa điểm tập kết 50 dặm đông bắc Sài Gòn, Việt Nam tháng Giêng 1966 (AP Photo/Henri Huet, File)


 

31.First Cavalry Division Medic Thomas Cole, from Richmond, Va., looks up with his one uncovered eye as he continues to treat a wounded Staff Sgt. Harrison Pell during a January 1966 firefight in the Central Highlands between U.S. troops and a combined North Vietnamese and Vietcong force. (AP Photo/Henri Huet)

31. Lính cứu thương Sư đoàn Kỵ Binh Đệ Nhất Thomas Cole, từ Richmond, Virginia, nhìn lên với một mắt chưa bị băng trong khi đang tiếp tục chữa vết thương cho trung sĩ Harrison Pell trong cuộc đọ súng ở Cao nguyên miền Trung giữa Mỹ, phối hợp với Nam Việt và lực lượng Việt cộng tháng Giêng 1966. (AP Photo/Henri Huet)

32. Weary after a third night of fighting against North Vietnamese troops, U.S. Marines crawl from foxholes located south of the demilitarized zone (DMZ) in Vietnam, 1966. The helicopter at left was shot down when it came in to resupply the unit. (AP Photo/Henri Huet)
32. Kiệt sức sau đêm thứ ba quần thảo với lính Bắc Việt, lính thủy đánh bộ Mỹ bò lên từ các hầm cá nhân nằm ở khu phi quân sự (DMZ) ở Việt Nam 1966. Chiếc trực thăng ở bên trái đã bị bắn rơi khi đến tiếp vận cho đơn vị (AP Photo/Henri Huet)


 

33. Water-filled bomb craters from B-52 strikes against the Viet Cong mark the rice paddies and orchards west of Saigon, Vietnam, 1966. Most of the area had been abandoned by the peasants who used to farm on the land. AP Photo/Henri Huet)

33. Những hố bom đầy nước từ các cuộc tấn công của B-52 vào các vị trí Việt cộng trên những ruộng lúa và vườn cây phía Tây Sài Gòn, 1966. Những người nông dân từng canh tác trên cánh đồng đã rời bỏ phần lớn khu vực này. (AP Photo/Henri Huet)


 

34. In a sudden monsoon rain, part of a company of about 130 South Vietnamese regional soldiers moves downriver in sampans during a dawn attack against a Viet Cong camp in the flooded Mekong Delta, about 13 miles northeast of Cantho, on Jan. 10, 1966. A handful of guerrillas were reported killed or wounded. (AP Photo/Henri Huet)

34. Trong cơn mưa gió mùa bất ngờ, một phần của đại đội khoảng 130 lính địa phương quân Nam Việt xuôi theo dòng nước trên những chiếc thuyền tam bản, trong một cuộc tấn công vào rạng sáng vào một trại Việt Cộng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngập lụt, khoảng 13 dặm đông bắc Cần Thơ, tháng Giêng 1966. Một vài du kích được báo cáo là bị giết hoặc bị thương (AP Photo/Henri Huet)


 

35. Pfc. Lacey Skinner of Birmingham, Ala., crawls through the mud of a rice paddy in January of 1966, avoiding heavy Viet Cong fire near An Thi in South Vietnam, as troops of the U.S. 1st Cavalry Division fight a fierce 24-hour battle along the central coast. (AP Photo/Henri Huet)

35. Binh nhất Lacey Skinner từ Birmingham, Alabama, trườn theo một bờ ruộng vào tháng Giêng 1966, tránh hỏa lực dữ dội của Việt cộng gần An Thi ở Nam Việt Nam, khi binh lính của Sư đoàn Kỵ Binh đệ nhất Mỹ tham gia một trận chiến dữ dội suốt 24 giờ dọc theo bờ biển miền Trung (AP Photo/Henri Huet)


 

36. President Lyndon Johnson speaks during a televised address from the White House, Jan. 31, 1966, announcing the resumption of bombing of targets in North Vietnam. The president, who was photographed from a television screen at the New York studios of NBC-TV, said he was requesting Amb. Arthur Goldberg to call for an immediate meeting of the U.N. Security Council. (AP Photo/Marty Lederhandler)

36. Tổng thống Lyndon Johnson phát biểu trên truyền hình từ Nhà Trắng, ngày 31 /1/1966, tuyên bố tiếp tục ném bom các mục tiêu ở Bắc Việt. Tổng thống, người được chụp hình từ màn hình vô tuyến tại một phòng thu của hãng NBC-TV ở New York, nói rằng ông ta đã yêu cầu đại sứ Arthur Goldberg kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. (AP Photo/Marty Lederhandler)


 

37. U.S. troops carry the body of a fellow soldier across a rice paddy for helicopter evacuation near Bong Son in early February 1966. The soldier, a member of the 1st Air Cavalry Division, was killed during Operation Masher on South Vietnam’s central coast. (AP Photo/Rick Merron)

37. Lính Mỹ mang thi thể của một đồng đội băng qua ruộng lúa để di tản bằng trực thăng gần Bồng Sơn vào đầu tháng Giêng năm 1966. Người chết, một thành viên của Sư đoàn Không Kỵ đệ nhất, đã bị giết trong chiến dịch Masher ở bờ biển trung bộ Nam Việt Nam (AP Photo/Rick Merron)


 

38. A helicopter lifts a wounded American soldier on a stretcher during Operation Silver City in Vietnam, March 13, 1966. (AP Photo)

38. Một trực thăng nâng một lính Mỹ bị thương trên một cán tải thương trong chiến dịch Thành phố Bạc ở Việt nam, ngày 13 tháng ba năm 1966 (AP Photo)

39. Seen here are pickets demonstrating against the Vietnam War as they march through downtown Philadelphia, Pa, March, 26 1966. (AP Photo/Bill Ingraham)
39. Hình ảnh những người biểu tình chống Chiến Tranh Việt Nam khi họ tuần hành dọc theo khu phố trung tâm Philadelphia, Pennsylvania, ngày 26 tháng ba năm 1966 (AP Photo/Bill Ingraham) 


 

40. Soldiers of the 101 st Airborne Division carry a wounded buddy through the jungle in May 1966. (AP Photo/Henri Huet)

40. Những người lính của Sư đoàn không vận 101 mang một đồng đội bị thương băng qua rừng nhiệt đới vào tháng năm 1966 (AP Photo/Henri Huet) 

41. A helicopter hovers over the field, ready to load personnel and equipment during Operation Masher in the Vietnam War, May 7, 1966. (AP Photo)

41. Một trực thăng bay dừng trên cánh đồng, sẵn sàng chuyển lính và quân trang trong chiến dịch Masher trong chiến tranh Việt Nam, ngày 7 tháng năm năm 1966 (AP Photo)


 

42. A young paratrooper with a mud-smeared face stares into the jungle in Vietnam on July 14, 1966, after fire fight with Viet Cong patrol in the morning. He is a member of C company, 2nd battalion, 173rd airborne brigade. (AP Photo/John Nance)

42. Một lính dù trẻ với khuôn mặt đầy bùn đất nhìn chằm chằm vào cánh rừng ở Việt nam ngày 14 tháng bảy năm 1966, sau một cuộc đọ súng với nhóm Việt cộng. Anh là thành viên của đại đội C, tiểu đoàn 2, Lữ đoàn không vận 173 (AP Photo/John Nance)


 

43. A U.S. Marine CH-46 Sea Knight helicopter comes down in flames after being hit by enemy ground fire during Operation Hastings, just south of the Demilitarized Zone between North and South Vietnam, July 15, 1966. The helicopter crashed and exploded on a hill, killing one crewman and 12 Marines. Three crewman escaped with serious burns. (AP Photo/Horst Faas)

43. Một trực thăng Hiệp Sĩ biển CH-46 thủy quân Mỹ rơi xuống trong khói lửa sau khi bị bắn bới hỏa lực mặt đất của đối phương trong Chiến Dịch Hastings, ngay phía nam vùng phi quân sự giữa Bắc và Nam Việt Nam ngày 15 tháng bảy năm 1966. Chiếc trực thăng bị bốc cháy và nổ trên một ngọn đồi, làm chết 1 phi hành đoàn cùng 12 lính thủy đánh bộ. Ba phi hành đoàn thoát được với nhiều vết bỏng nghiêm trọng. (AP Photo/Horst Faas)


 

44. Pinned down by Viet Cong machine gun fire, a U.S. medic looks over at a seriuosly wounded comrade as they huddle behind a dike in a rice paddy, near Phu Loi, South Vietnam, August 14, 1966. (AP Photo)

44. Bị ghim chặt bởi hỏa lực súng máy Việt Cộng, một lính cứu thương Mỹ kiểm tra một đồng đội bị thương nghiêm trọng khi họ rúc vào một bờ đê ruộng lúa, gần Phú Lợi, Nam Việt nam, ngày 14 tháng tám năm 1966 (AP Photo)

45. A U.S. infantryman from A Company, 1st Battalion, 16th Infantry carries a crying child from Cam Xe village after dropping a phosphorous grenade into a bunker cleared of civilians during an operation near the Michelin rubber plantation northwest of Saigon, August 22, 1966. A platoon of the 1st Infantry Division raided the village, looking for snipers that had inflicted casualties on the platoon. GIs rushed about 40 civilians out of the village before artillery bombardment ensued. (AP Photo/Horst Faas)
45. Một lính bộ binh Mỹ của đại đội A, tiểu đoàn 1, sư đoàn bộ binh số 16 mang một đứa trẻ đang khóc từ làng Cam Xe sau khi ném một lựu đạn phốt-pho vào một công sự không có thường dân trong một chiến dịch gần khu trồng cao su Michelin tây bắc Sài Gòn, ngày 22 tháng tám năm 1966. Một trung đội của Sư đoàn bộ binh số 1 bố ráp ngôi làng, lùng sục những tay bắn tỉa đã gây ra thương vong cho trung đội. Binh lính xua khoảng 40 cư dân ra khỏi ngôi làng trước khi pháo kích oanh tạc vào


 

46. A U.S. infantryman from A Company, 1st Battalion, 16th Infantry carries a crying child from Cam Xe village after dropping a phosphorous grenade into a bunker cleared of civilians during an operation near the Michelin rubber plantation northwest of Saigon, August 22, 1966. A platoon of the 1st Infantry Division raided the village, looking for snipers that had inflicted casualties on the platoon. GIs rushed about 40 civilians out of the village before artillery bombardment ensued. (AP Photo/Horst Faas)
46. Một lính bộ binh Mỹ của đại đội A, tiểu đoàn 1, sư đoàn bộ binh số 16 mang một đứa trẻ đang khóc từ làng Cam Xe sau khi ném một lựu đạn phốt-pho vào một công sự không có thường dân trong một chiến dịch gần khu trồng cao su Michelin tây bắc Sài Gòn, ngày 22 tháng tám năm 1966. Một trung đội của Sư đoàn bộ binh số 1 bố ráp ngôi làng, lùng sục những tay bắn tỉa đã gây ra thương vong cho trung đội. Binh lính xua khoảng 40 cư dân ra khỏi ngôi làng trước khi pháo kích oanh tạc vào 

 


 

47. Paratroopers of the 173rd U.S. airborne brigade make their way across the Song Be River in South Vietnam en route to the jungle on the North Bank and into operation Sioux City in the D Zone on Oct. 4, 1966. Troopers and equipment were flown in by helicopter to the central highlands area, but the choppers couldn’t land in the D zone jungles. The operation began late in the week of September 25. (AP Photo)

47. Lính dù thuộc lữ đoàn không vận 173 của Mỹ xoay xở tìm đường vượt sông Bé ở Nam Việt trên đường tiến vào rừng nhiệt đới phía bờ Bắc để tham gia vào chiến dịch Thành Phố Sioux ở chiến khu D vào ngày 4 tháng mười năm 1966. Lính thiết giáp và trang bị được máy bay trực thăng chở vào vùng cao nguyên miền Trung nhưng máy bay trực thăng không thể đáp trong vùng rừng chiến khu D. Chiến dịch đã bắt đầu muộn vào tuần của ngày 25 cuối tháng 9. (AP Photo)

48. U.S. President Lydon B. Johnson reviews troops assembled in honor of his visit to the U.S. base at Cam Ranh Bay in South Vietnam on Oct. 26, 1966 during the war. Beside the President is Gen. William Westmoreland, Commander of the U.S. Military forces in Vietnam. (AP Photo)
48. Tổng thống Mỹ Lydon B. Johnson duyệt hàng lính danh dự trong chuyến thăm đến căn cứ Mỹ tại vịnh Cam Ranh, Nam Việt Nam vào ngày 26 tháng 10 năm 1966 trong cuộc chiến. Bên cạnh tổng thống là tướng William Westmoreland, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Việt Nam (AP Photo)


 

49. Empty artillery cartridges pile up at the artillery base at Soui Da, some 60 miles northwest of Saigon, at the southern edge of War Zone C, on March 8, 1967. (AP Photo/Horst Faas)

49. Những vỏ đạn pháo đã dùng phủ đầy căn cứ pháo binh tại Suối Đá, khoảng 60 dặm Tây Bắc Sài gòn, tại vùng giáp ranh phía nam chiến khu C, vào ngày 8 tháng ba năm 1967  (AP Photo/Horst Faas)


 

50. Three American marines sleep atop ammunition boxes during a pause in the fighting at Gio Linh on April 2, 1967, just south of the demilitarized zone in Vietnam. (AP Photo)

50. Ba lính thủy đánh bộ Mỹ ngủ ngay trên những thùng đạn dược trong trong một lúc tạm nghĩ giữa cuộc chiến ở Gio Linh ngày 2 tháng tư năm 1967, ngay phía nam vùng phi quân sự ở Việt Nam (AP Photo)


 

51. A wounded U.S. soldier of the 1st Infantry Division, 26th Infantry Regiment, 1st Battalion, receives first aid after being rescued from a jungle battlefield south of the Cambodian border in Vietnam’s war zone C, April 2, 1967. A reconnaissance platoon ran into enemy bunkers, and their recuers were pinned down for four hours in fighting that left 7 U.S. dead and 42 wounded. (AP Photo)

51. Một lính Mỹ của tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 25, Sư đoàn bộ binh số 1 bị thương, được sơ cứu sau khi được giải cứu từ một trận chiến trong rừng nhiệt đới ở chiến khu C, phía nam biên giới Campuchia ngày 2 tháng tư năm 1967. Một trung đội thám báo mắc kẹt giữa các công sự của đối phương, và những người giải cứu bị ghim chặt trong 4 tiếng giao tranh, làm 7 lính Mỹ chết và 42 người bị thương. (AP Photo)


 

52. Anti-Vietnam war demonstrators fill Fulton Street in San Francisco on April 15, 1967. The five-mile march through the city would end with a peace rally at Kezar Stadium. In the background is San Francisco City Hall. (AP Photo)

52. Những người biểu tình chống chiến tranh Việt nam ngập tràn đường phố Fulton ở San Francisco vào ngày 15 tháng tư năm 1967. Cuộc tuần hành dài 5 dặm xuyên thành phố kết thúc bằng một cuộc tập hợp hòa bình tại sân vận động Kezar. Phía nền bức ảnh là tòa thị chính San Francisco (AP Photo)


 

53. Rev. Dr. Martin Luther King Jr., leads a crowd of 125,000 Vietnam War protesters in front of the United Nations in New York on April 15, 1967, as he voices a repeated demand to “Stop the bombing.” (AP Photo)

53. Đức cha Tiến sĩ Martin Luther King Jr., lãnh đạo một đám đông 125,000 người chống Chiến Tranh Việt nam trước trụ sở Liên Hợp Quốc ổ New York vào ngày 15 tháng tư năm 1967, khi ông lên tiếng lặp lại liên tục yêu cầu “Ngưng ném bom”. 

54. A U.S. Marine sergeant points directions to a group of newly arrived replacement soldiers atop embattled Hill 881, below the demilitarized zone near the Laotian border, South Vietnam, in May 1967. The men were flown in by helicopter to enforce U.S. Marine lines badly weakened by casualties after several days of fighting for the strategic hills. (AP Photo)

54. Một trung sĩ lính thủy đánh bộ Mỹ chỉ hướng cho một nhóm lính mới đến thay lên ngọn đồi chiến trận 881, ngay sát vùng phi quân sự gần biên giới Lào, Nam Việt Nam, vào tháng năm 1967.  Những người lính đã được đưa để bằng trực thăng để tăng cường lực lượng cho phòng tuyến lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị suy yếu nghiêm trọng do thương vong sau nhiều ngày chiến đấu vì ngọn đồi chiến lược. (AP Photo)


 

55. A wounded member of the 1st Plt. Company “C,” 25th Infantry Division, is helped to a waiting UH-1D “Iroquois” helicopter in Vietnam, May 10, 1967, during the Vietnam War. (AP Photo)

55. Một thành viên bị thương của Đại đội “C” số 1, Tiểu đoàn bộ binh 25, được đưa lên trực thăng cứu thương UH-1D ở Việt Nam, ngày 10 tháng năm 1967, trong chiến tranh Việt Nam (AP Photo)


 

56. U.S. Marines of the 3rd Battallion, 4th Marines, crouch in the cover of a pagoda entrance as their patrol moves through a village along the Ben Hai river in the southern sector of the DMZ in South Vietnam, on May 22, 1967. The pagoda walls are richly decorated with images of dragons and snakes. (AP Photo/Kim Ki Sam)

56. Lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc tiểu đoàn 3, sư đoàn 4, ẩn nấp dưới một cổng chùa khi tổ tuần tra đi qua một ngôi làng dọc sông Bến Hải ở phần phía Nam khu phi quân sự Nam Việt Nam, ngày 22 tháng năm 1967. Tường của ngôi chùa được trang trí nhiều họa tiết rồng và rắn (AP Photo/Kim Ki Sam)


 

57. American infantrymen crowd into a mud-filled bomb crater and look up at tall jungle trees seeking out Viet Cong snipers firing at them during a battle in Phuoc Vinh, north-Northeast of Saigon in Vietnam’s War Zone D on June 15, 1967. (AP Photo/Henri Huet, File)

57. Một toán lính bộ binh Mỹ tập hợp dưới một hố bom phủ đầy bùn, nhìn lên những cây rừng trên cao để tìm kiếm những tay bắn tỉa Việt Cộng đang bắn vào họ trong một trận đánh ở Phước Vĩnh, phía Bắc- đông bắc Sài gòn ở Chiến khu D Việt nam vào ngày 15 tháng sáu năm 1967 (AP Photo/Henri Huet, File)


 

58. Medic James E. Callahan of Pittsfield, Mass., gives mouth-to-mouth resuscitation to a dying soldier in war zone D, about 50 miles northeast of Saigon, June 17, 1967. Thirty-one men of the 1st Infantry Division were reported killed in the guerrilla ambush, with more than 100 wounded. (AP Photo/Henri Huet)

58. Lính quân y James E. Callahan từ Pittsfield, Massachusettes, hô hấp nhân tạo cho một người lính đang chết trong chiến khu D, khoảng 50 dặm đông bắc Sài Gòn, ngày 17 tháng sáu năm 1967. 31 lính của Sư đoàn Bộ Binh số 1 đã được báo cáo là bị giết trong một cuộc mai phục của quân du kích, với hơn 100 người bị thương (AP Photo/Henri Huet) 


 

59. Secretary of Defense Robert S. McNamara (second from left), and Gen Earle Wheeler, chairman of the Joint Chiefs of Staff, huddle in one corner while Ellsworth Bunker, U.S. Ambassador to South Vietnam (second from right), and Gen. William C. Westmoreland, right, commander of U.S. Forces in Vietnam, go over a report at the beginning of briefings for the secretary at U.S. Army Headquarters on Tan Son Nhut Air Base, Friday, July 6, 1967 in Saigon. (AP Photo/Cung)

59. Bộ trưởng quốc phòng Robert S. McNamara (thứ hai từ trái sang) và Tướng Earle Wheeler, chủ tịch Hội đồng Quân Sự, hội ý riêng trong một góc, trong khi Ellsworth Bunker, đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam (thứ hai từ bên phải), và tướng William C. Westmoreland, Tổng tư lệnh Quân Lực Mỹ tại Việt Nam, bên phải, xem xét lại một báo cáo vào lúc bắt đầu buổi tóm tắt tình hình cho bộ trưởng tại Bộ Chỉ Huy Quân Sự Mỹ tại căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất, thứ sáu ngày 6 tháng 7 năm 1967 ở Sài Gòn (AP Photo/Cung)

60. Defense Secretary McNamara and Gen. William Westmoreland, commander U.S. Forces in Vietnam, sit with muffler type radio earphones as they ride in helicopter toward the DMZ on McNamara’s first field trip during his current visit to Vietnam, July 10, 1967. (AP Photo)

60. Bộ trưởng quốc phòng McNamara và tướng William Westmoreland, Tổng tư lệnh Quân Lực Mỹ tại Việt Nam, ngồi với bộ giảm thanh có gắng tai nghe khi họ bay trên trực thăng về khu phi quân sự trong chuyến thị sát chiến trường đầu tiên của Mc Namara, khi ông ta đến Việt Nam ngày 10 tháng bảy năm 1967.(AP Photo) 


 

61. Vietnamese Navy boats laden with Vietnamese Army infantrymen swing along the Bien Tre river to launch a search mission some 50 miles south of Saigon in the Meking Delta’s Kien Hoa province, July 11, 1967. Viet cong guerrillas fired on the flotlla from the brushy shoreline, but no major contact was made. (AP Photo)

61. Những chiếc thuyền Hải quân Nam Việt chở đầy bộ binh quân đội Nam Việt chạy lượn dọc theo sông Bến Tre để khởi động một chiến dịch truy lùng khoảng 50 dặm phía Nam Sài Gòn ở tỉnh Kiến Hòa thuộc đồng bằng sông Cửu Long, ngày 11 tháng bảy năm 1967. Du kích Việt cộng bắn trả trên những chiếc xuồng nhỏ từ những bụi cây rậm rạp ven bờ, nhưng không có giao tranh xảy ra (AP Photo)


 

62. William Morgan Hardman is interrogated by North Vietnamese military authorities in front of Hoan Kien Hospital in Hanoi, Vietnam on Aug. 24, 1967. Hardman, a U.S. pilot, was captured after his plane was shot down. (AP Photo)

62. William Morgan Hardman, một phi công Mỹ bị bắt khi máy bay của anh bị bắn rơi, đang bị thẩm vấn bởi nhà chức trách quân sự Bắc Việt trước Bệnh Viện Hoàn Kiếm ở Hà nội vào ngày 24 tháng tám năm 1967. (AP Photo)


 

63. This general view shows a direct hit with North Vietnam 122 mm shell explosion in a U.S. ammunition bunker of 175 mm cannon emplacements at Gio Linh, next to demilitarization zone between north and south Vietnam, Sept. 1967, during the Vietnam War. (AP Photo)

63. Góc nhìn tổng thể này cho thấy một vụ nổ pháo 122mm của Bắc Việt trúng ngay vào một ụ pháo 175mm của Mỹ tại Gio Linh, ngay cạnh khu phi quân sự giữa bắc và nam Việt Nam, tháng chín 1967 trong chiến tranh Việt Nam (AP Photo)


 

64. The address is muddy bunker and the mailman wears a flak vest as CPL. Jesse D. Hittson of Levelland, Texas, reaches out for his mail at the U.S. Marine Con Thien outpost two miles south of the demilitarized zone in South Vietnam on Oct. 4, 1967. (AP Photo/Kim Ki Sam)

64. Nơi đến là công sự đầy bùn đất và người đưa thư mặc áo chống đạn, hạ sĩ Jess D. Hittson từ Levelland, Texas, với tay nhận thư tại tiền đồn lính thủy đánh bộ Mỹ tại Cồn Tiên, hai dặm phía Nam khu phi quân sự ở Nam Việt Nam vào ngày 4 tháng mười 1967. (AP Photo/Kim Ki Sam)


 

65. Anti-war demonstrators gather opposite the Lincoln Memorial in Washington, D.C., Oct. 21, 1967. In the background is the Reflecting Pool, the base of the Washington Monument, and barely visible through the haze is the Capitol Building. (AP Photo)

65. Những người biểu tình phản chiến tập trung trước tượng đài Lincoln ở Washington, D.C., ngày 21 tháng mười năm 1967. Phía sau là hồ Phản Chiếu, nền tảng của tòa tháp Washington, và thấp thoáng trong sương mù là Điện Capitol (AP Photo)


66. Part of a crowd of pro-Vietnam War demonstrators hold up signs and American flags in support of U.S. policy in Vietnam in Wakefield, Mass., on Oct. 29, 1967. The demonstration was organized by 19-year-old Paul P. Christopher, a Wakefield high school senior who became “burned up” by anti-Vietnam War demonstrators. (AP Photo/J. Walter Green)
66. Một phần của đám đông biểu tình ủng hộ chiến tranh Việt Nam giương cao biểu ngữ và cờ ủng hộ chính sách của Mỹ tại Việt nam, Wakefield, Massachusetts, ngày 29 tháng mười 1967. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi một học sinh trung học 19 tuổi tại Wakefield - Paul P. Christopher – người trở thành một nhân vật “phải bị đốt cháy” bởi những người chống chiến tranh (AP Photo/J. Walter Green) 


 

67. Local members of the “Hell’s Angels” motorcycle club form a human pyramid to wave flag and lead cheers at rally supporting American men fighting in Vietnam. A crowd estimated by police at near 25,000 turned out for the rally held this on October 29, 1967 on Wakefield, Massachusetts, common. (AP Photo/J Walter Green)
67. Những thành viên địa phương của câu lạc bộ xe mô-tô ” những thiên thần địa ngục” tạo thành một tháp người để vẫy cờ và hò reo trong một cuộc tập hợp ủng hộ những người lính Mỹ chiến đấu tại Việt nam. Đám đông tham gia biểu tình được ước lượng bởi cảnh sát vào ngày 29 tháng mười 1967 này tại Wakefield, Massachusetts khoảng 25.000 người.(AP Photo/J Walter Green)


 


 

68. U.S. troops move toward the crest of Hill 875 at Dak To in November, 1967 after 21 days of fighting, during which at least 285 Americans were believed killed. The hill in the central highlands, of little apparent strategic value to the North Vietnamese, was nevertheless the focus of intense fighting and heavy losses to both sides. (AP Photo)
68. Binh lính Mỹ tiến lên đỉnh đồi 875 tại Đắc Tô vào tháng mười một 1967 sau 21 ngày chiến đấu, trong đó ít nhất 285 lính Mỹ được cho là bị giết. Ngọn đồi ở cao nguyên miền Trung, có ít giá trị chiến lược rõ ràng với quân Bắc Việt,  lại là tâm điểm của những trận chiến dữ dội gây thương vong nặng nề cho cả hai bên (AP Photo)

 


 

69. General views of the destroyed montagnards of Dak son new life Hamlet, December 7, 1967 in Vietnam. Vietcong killed 114 of the villagers and wounded 47. (AP Photo)
69. Quan cảnh của Làng đời sống mới Đắc Sơn bị hủy diệt, ngày 7 tháng 12 năm 1967. Việt cộng đã giết 114 dân làng và làm bị thương 47 người (AP Photo)

 


 

70. More than 12,000 U.S. Marines crowd into an outdoor amphitheater to watch comedian Bob Hope and Phil Crosby open Hope’s USO Christmas Show tour at Da Nang, Vietnam, with Raquel Welch and singer Barbara McNair, left, Dec. 19, 1967. Crosby, wearing a wig, carries a “Make Love Not War” sign. (AP Photo)
70. Hơn 12,000 lính thủy đánh bộ Mỹ tập hợp tại một sân khấu dã chiến ngoài trời để xem diễn viên hài Bob Hope và Phil Crosby trong tua lưu diễn Hope’s USO Christmas Show tại Đà nẵng, Việt Nam với ca sĩ Barbara McNair, bên trái, 19/12/1967. Crosby, đội tóc giả, mang một khẩu hiệu “Make Love Not War” (AP Photo)

 


 

71. U.S. Marines pass a Catholic church as they patrol near Danang, Vietnam, during the Vietnam War in 1968. (AP Photo)
71. Lính thủy đánh bộ Mỹ băng qua một nhà thờ Thiên chúa giáo khi họ tuần tra gần Đà nẵng, Việt Nam trong chiến tranh Việt nam 1968 (AP Photo)

72. Two U.S. military policemen aid a wounded fellow MP during fighting in the U.S. Embassy compound in Saigon, Jan. 31, 1968, at the beginning of the Tet Offensive. A Viet Cong suicide squad seized control of part of the compound and held it for about six hours before they were killed or captured. (AP Photo/Hong Seong-Chan)
72. Hai quân cảnh Mỹ dìu một đồng đội bị thương trong trận chiến ở tòa đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn ngày 31 tháng Giêng năm 1968, ngay trước Tết Phòng Vệ (ND: Tết Mậu Thân). Một tiểu đội cảm tử Việt Cộng chiếm giữ một phần tòa đại sứ và chống trả trong khoảng 6 giờ trước khi bị giất hoặc bị bắt (AP Photo/Hong Seong-Chan)

73. South Vietnamese Gen. Nguyen Ngoc Loan, chief of the national police, fires his pistol into the head of suspected Viet Cong officer Nguyen Van Lem, also known as Bay Lop, on a Saigon street, early in the Tet Offensive on Feb. 1, 1968. (AP Photo/Eddie Adams)
73. Tướng Nam Việt Nam Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, bắn vào đầu sĩ quan Việt Cộng Nguyễn Văn Lém, bí danh là Bảy Lốp, bằng súng ngắn ngay trên đường phố Sài Gòn, sớm ngày 1 tháng 2 năm 1968  Tết Phòng Vệ (Tết Mậu Thân)  (AP Photo/Eddie Adams)

74. President Johnson prepares to open a news conference February 2, 1968 in the White House Cabinet room. He told reporters that the military phases of the Communist offensives in Vietnam had failed. (AP Photo)
74. Tổng thống Johnson chuẩn bị khai mạc một buổi họp báo tại phòng họp nội các Nhà Trắng. Ông nói với các nhà báo rằng các hành động quân sự của chiến dịch ngăn chặn Cộng Sản ở Việt Nam đã thất bại (AP Photo)

75. A large section of rubble is all that remained in this one block square area of Saigon on Feb. 5, 1968, after fierce Tet Offensive fighting. Rockets and grenades, combined with fires, laid waste to the area. An Quang Pagoda, location of Viet Cong headquarters during the fighting, is at the top of the photo. (AP Photo/Johner)
75. Những đống đổ nát là tất cả những gì còn sót lại ở khu phố này của Sài Gòn, ngày 5/2/1968, sau khi giao tranh dữ dội vào Tết Mậu Thân. Hỏa tiễn, lựu đạn cùng với súng đã phá hủy khu vực. Chùa Ấn Quang, trụ sở cơ quan đầu não Việt Cộng trong cuộc giao tranh, ở trên đỉnh của bức ảnh. (AP Photo/Johner)

76. First Lt. Gary D. Jackson of Dayton, Ohio, carries a wounded South Vietnamese Ranger to an ambulance Feb. 6, 1968 after a brief but intense battle with the Viet Cong during the Tet Offensive near the National Sports Stadium in the Cholon section of Saigon. (AP Photo/Dang Van Phuoc)
76. Trung úy Gary D. Jackson từ Dayton, Ohio bế một lính biệt động Nam Việt đến xe cấp cứu vào ngày 6/2/1968 sau một cuộc trận chiến ngắn nhưng khốc liệt với Việt Cộng trong Tết Mậu Thân gần Sân Vận động Quốc Gia ở khu vực Chợ Lớn Sài Gòn (AP Photo/Dang Van Phuoc) 

77. A U.S. Marine shows a message written on the back of his flack vest at the Khe Sanh combat base in Vietnam on Feb. 21, 1968 during the Vietnam War. The quote reads, “Caution: Being a Marine in Khe Sanh may be hazardous to your health.” Khe Sanh had been subject to increased rocket and artillery attacks from the North Vietnamese troops in the area. (AP Photo/Rick Merron)
77. Một lính thủy đánh bộ Mỹ phô một thông điệp trên mặt sau áo chống đạn tại căn cứ Khe Sanh ở Việt Nam ngày 21/2/1968 trong Chiến Tranh Việt Nam. Dòng chữ ghi ” Chú ý: Trở thành lính thủy đánh bộ ở Khe Sanh là có thể mạo hiểm với tính mạng của bạn”. Khe Sanh là mục tiêu để tăng cường tấn công bằng tên lửa và đạn pháo từ lực lượng Bắc Việt trong khu vực (AP Photo/Rick Merron)

78. American soldiers take shelter in a sandbagged bunker as North Vietnamese rockets hit the U.S. Marine base at Khe Sanh on Feb. 24, 1968. (AP Photo/Rick Merron)
78. Lính Mỹ ẩn nấp sau các công sự bằng bao cát khi tên lửa Bắc Việt bắn trúng căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh ngày 24/2/1968 (AP Photo/Rick Merron)

79. An American C-123 cargo plane burns after being hit by communist mortars while taxiing on the Marine post at Khe Sanh, South Vietnam on March 1, 1968. (AP Photo/Peter Arnett)
79. Một máy bay vận tải C-123 của Mỹ bốc cháy sau khi bị trúng đạn súng cối cộng sản trong khi vận chuyển tại căn cứ lính thủy đánh bộ  Khe Sanh, Nam Việt Nam vào ngày 1/3/1968 (AP Photo/Peter Arnett)

80. U.S. Air Force bombs create a curtain of flying shrapnel and debris barely 200 feet beyond the perimeter of South Vietnamese ranger positions defending Khe Sanh during the siege of the U.S. Marine base, March 1968. The photographer, a South Vietnamese officer, was badly injured when bombs fell even closer on a subsequent pass by U.S. planes. (AP Photo/ARVN, Maj. Nguyen Ngoc Hanh)
80. Bom của Không Lực Mỹ tạo thành một bức màn mảnh bom và mảnh vụn bay trong chu vi khoảng 200 bộ ngay trước vị trí của biệt động Nam Việt bảo vệ Khe Sanh trong cuộc bao vây căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ, tháng 3/1968. Người phóng viên ảnh, một sĩ quan Nam Việt, đã bị thương nghiêm trọng khi bom rơi thậm chí gần hơn ở loạt tiếp theo bởi máy bay Mỹ  (AP Photo/ARVN, Thiếu tá Nguyen Ngoc Hanh)  

81. Riverine assault boats, Operation of the Riverine Force of the U.S. 9th Division, glide along the My Tho River, an arm of the Mekong Delta near Dong Tam, 35 miles southwest of Saigon, Vietnam, March 15, 1968. (AP Photo)
81. Những chiếc tàu chiến đường sông trong Chiến dịch của Lực lượng đường sông Sư đoàn số 9 Mỹ, lướt đi trên sông Mỹ Tho, một nhánh của Sông Cửu Long, gần Đồng Tâm, 35 dặm tây nam Sài gòn, Việt Nam 15/3/1968 (AP Photo)

82. Bodies lay in the road leading from the village of My Lai, South Vietnam, following the massacre of civilians on March 16,1968. Within four hours, 504 men, women and children were killed in the My Lai hamlets in one of the U.S. military’s blackest days. (AP photo/FILE/Ronald L. Haeberle, Life Magazine)
82. Những xác người nằm trên đường đi từ làng Mỹ Lai, Nam Việt Nam, sau một vụ thảm sát thường dân vào 16/03/1068. Trong vòng 4 giờ, 504 đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giết ở làng Mỹ Lai là một trong những ngày đen tối nhất của quân đội Mỹ.

83. Police struggle with anti Vietnam War demonstrators outside the Embassy of the United States in Grosvenor Square, London, Mar. 17, 1968. (AP Photo)
83. Cảnh sát xô xát với những người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam bên ngoài tòa đại sứ Mỹ ở Quảng trường Grosvenor, Luân đôn, ngày 17/3/1968 (AP Photo)

84. View of the Anti-Vietnam war demonstration held in Trafalgar Square, London, on March 17,1968. (AP Photo)
84. Quan cảnh của cuộc biểu tình Chống chiến tranh Việt Nam ở quảng trường Trafalgar, Luân đôn, ngày 17/3/1968 (AP Photo)

85. U.S. President Lyndon B. Johnson addresses the nation in a radio and television broadcast from his desk at the White House in Washington, D.C., on March 31, 1968. In his speech the president talked about plans to de-escalate the war in North Vietnam and his plans not to run for re-election. (AP Photo)
85. Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson đọc diễn văn trước toàn quốc trên truyền thanh và truyền hình từ bàn làm việc của ông tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington ngày 31/3/1968.  Trong ngôn từ của mình, tổng thống đã nói đến kế hoạch xuống thang chiến tranh ở Bắc Việt và không ra tái tranh cử. (AP Photo)

86. As fellow troopers aid wounded buddies, a paratrooper of A Company, 101st Airborne, guides a medical evacuation helicopter through the jungle foliage to pick up casualties during a five-day patrol of Hue, South Vietnam, in April, 1968. (AP Photo/Art Greenspon)
86. Một lính dù của đại đội A, tiểu đoàn không vận 101, hướng dẫn một trực thăng tải thương qua những tán lá rừng để đón thương binh trong cuộc tuần tra 5 ngày ở Huế, trong khi một đồng đội khác trợ giúp người bị thương, Nam Việt Nam tháng 4/1968 (AP Photo/Art Greenspon) 

87. Pfc. Juan Fordona of Puerto Rico, a First Cavalry Division trooper, shakes hands with U.S. Marine Cpl. James Hellebuick over barbed wire at the perimeter of the Marine base at Khe Sanh, South Vietnam, early April 1968. The meeting marked the first overland link-up between troops of the 1st Cavalry and the encircled Marine garrison at Khe Sanh. (AP Photo/Holloway)
87. Binh nhất Juan Fordona từ Puerto Rico, một người lính của Sư đoàn Kỵ Binh số 1, bắt tay với Đại úy lính thủy đánh bộ Mỹ James Hellebuick qua hàng rào thép gai ở ngoại vi căn cứ lính thủy đánh bộ tại Khe Sanh, Nam Việt Nam, đầu tháng 4/1968. Cuộc gặp gỡ đánh dấu sự liền lạc trên bộ giữa lính dù của Sư đoàn Kỵ Binh số 1 và lính thủy đồn trú đang bị bao vây tại Khe Sanh (AP Photo/Holloway) 

88. Air Cavalry troops taking part in Operation Pegasus are shown walking around and watching bombing on a far hill line on April 14, 1968 at Special Forces Camp at Lang Vei in Vietnam. (AP Photo/Richard Merron)
88. Lính kỵ binh bay tham gia vào chiến dịch Ngựa Bay đang đi bộ và quan sát việc ném bom trên một ngọn đồi phòng tuyến ở xa vào ngày 14/4/1968 tại Trại Lực Lượng đặc nhiệm, ở Làng Vây, Việt Nam (AP Photo/Richard Merron) 

89. Anti-Vietnam war protesters march down Fifth Avenue near to 81st Street in New York City on April 27, 1968, in protest of the U.S. involvement in the Vietnamese war. The demonstrators were en route to nearby Central Park for mass “Stop the war” rally. (AP Photo)
89. Những người biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam xuống đường trên đại lộ số 5 gần đường 81 ở New York ngày 27/4/1968, phản đối sự can dự của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Những người biểu tình trên đường đến gần công viên Trung tâm cho một cuộc tập hợp lớn “Ngưng chiến tranh”

90. Smoke rises from the southwestern part of Saigon on May 7, 1968 as residents stream across a bridge leaving the capital to escape heavy fighting between the Viet Cong and South Vietnamese soldiers. (AP Photo)
90. Khói bốc lên từ phần Tây Nam của Sài gòn vào ngày 7/5/1068 khi dòng người băng qua cầu rồi thành đô để đào thoát khỏi giao tranh dữ dội  giữa Việt Cộng và lính Nam Việt (AP Photo)

91. This is a general view of the first meeting between the United States delegation, left, and North Vietnam delegation on the Vietnam peace talks at the international conference hall in Paris, May 13, 1968. (AP Photo)
91. Đây là quan cảnh của cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa phái đoàn Hoa Kỳ, bên trái và phái đoàn Bắc Việt Nam trong cuộc đàm phán hòa bình tại cung điện hội nghị quốc tế ở Paris, ngày 13/5/1968 (AP Photo)

92. A supply helicopter comes in for a landing on a hilltop forming part of Fire Support Base 29, west of Dak To in South Vietnam’s central highlands on June 3, 1968. Around the fire base are burnt out trees caused by heavy air strikes from fighting between North Vietnamese and American troops. (AP Photo)
92. Một trực thăng vận tải chuẩn bị đáp xuống đỉnh đồi hình thành một phần của Căn cứ hỗ trợ chiến trường 29, phía tây Đắc Tô ở cao nguyên miền Trung Nam Việt Nam vào ngày 3/6/1968. Xung quanh căn cứ là cây cối bị cháy rụi do giao tranh dữ dội giữa Bắc Việt và binh lính Mỹ. (AP photo)

93.A helicopter full of Marines heading out on patrol lifts off the airstrip at the Khe Sanh combat base on June 27, 1968 in Vietnam. (AP Photo)
93. Một trực thăng chở đầy lính thủy đánh bộ dẫn đầu đoàn quân rời khỏi đường băng tại căn cứ địa Khe sanh vào ngày 27/6/1968 ở Việt Nam (AP Photo)

94. U.S. 25th Infantry division troops check the entrance to a Vietcong tunnel complex they discovered on a sweep northwest of their division headquarters at Cu Chi on Sept. 7, 1968 in Vietnam. (AP Photo)
94. Binh lính sư đoàn bộ binh số 25 Mỹ kiểm tra lối vào một hệ thống địa đạo Việt cộng mà họ phát hiện trong một cuộc càn quét phía tây bắc sở chỉ huy sư đoàn của họ tại Củ Chi vào ngày 7/9/1968 ở Việt Nam (AP Photo)

95. A South Vietnamese woman mourns over the body of her husband, found with 47 others in a mass grave near Hue, Vietnam in April of 1969. (AP Photo/Horst Faas, File)
95. Một phụ nữ Nam Việt than khóc bên xác chồng mình, được tìm thấy cùng với 47 người khác trong một nấm mồ tập thể gần Huế, Việt nam vào tháng 4/1969  (AP Photo/Horst Faas, File)

96. At a hilltop firebase west of Chu Lai in Vietnam, a huge army “Chinook” helicopter prepares to lift a conked-out smaller one to a base for repairs, April 27, 1969. The firebase was named LZ West and was manned by the troopers of the 196th Light Infantry Brigade forming part of the American Division. The smaller helicopter – a Huey UH-ID – had developed engine trouble so its crew chief called in the local aerial towing service. One sturdy nylon strap to the chopper’s winch and the two were off. (AP Photo/Oliver Noonan)
96. Trên đỉnh đồi căn cứ phía tây Chu Lai ở Việt Nam, một trực thăng quân đội khổng lồ Chinook  chuẩn bị nhấc một chiếc nhỏ hơn bị hỏng hóc vào căn cứ để sửa chữa, ngày 27/4/1969. Căn cứ có tên là Tây LZ và được binh lính của Lữ đoàn Bộ Binh Cơ động 196 đóng giữ hình thành một phần của Sư đoàn Mỹ. Chiếc trực thăng nhỏ hơn, có tên là Huey UH-ID, bị trục trặc động cơ nên cơ trưởng gọi dịch vụ kéo bằng máy bay tại chỗ. Một dây ni-lông chắc chắn được buộc vào tời trực thăng và cả hai cùng bay lên. (AP Photo/Oliver Noonan)

97. A small boy holds his younger brother and looks at the remains of what was once his village, Tha Son, South Vietnam, 45 miles Northwest of Saigon, Vietnam on June 15, 1969. He and his family fled the village when Viet Cong troops infiltrated. Counter-attacking allied troops used artillery and bombs to push the Viet Cong out. The allies had told the people to leave their homes before the barrage began. (AP Photo/Oliver Noonan)
97. Một cậu bé bế đứa em trai của mình và nhìn những gì còn sót lại từng là ngôi làng của cậu, Tha Son, Nam Việt Nam, 45 dặm tây bắc Sài Gòn, Việt Nam ngày 15/6/1969. Cậu và gia đình cậu đã rời bỏ ngôi làng khi lực lượng Việt Cộng xâm nhập. Lực lượng liên quân phản kích đã dùng pháo binh và bom để đẩy Việt cộng ra. Liên quân đã yêu cầu dân làng rời khỏi nhà trước khi cuộc công kích bắt đầu (AP Photo/Oliver Noonan) 

98. A medic lights a cigarette for Spec/5 Gary Davies of Scranton, Pa., awaiting evacuation by helicopter from Ben Het in South Vietnam where he was wounded, June 27, 1969. (AP Photo/Oliver Noonan)
98. Một lính quân y châm thuốc lá cho chuyên viên bậc 5 Gary Davies từ Scranton, Pennsylvania đang chờ di tản bằng trực thăng bị thương ở Ben Hen Nam Việt nam vào ngày 27/6/1969. (AP Photo/Oliver Noonan) 

99. Banners of appreciation from the Vietnamese decorate the dock at Danang where a farewell ceremony was held by the Vietnamese Government for departing Marines of the 1st Battalion/9th Regiment, July 14, 1969. (AP Photo)
99. Những biểu ngữ biểu dương từ người Việt trang trí trên một bến cảng ở Đà nẵng trong một bữa tiệc chia tay ra trận những lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc tiểu đoàn số 1, trung đoàn số 9 được tổ chức bởi chính phủ Việt nam ngày 14/7/1969 (AP Photo)

100. Some of the 300 troops of the 9th Infantry Division scheduled for departure from South Vietnam line up to board aircraft bound for Hawaii, August 27, 1969. (AP Photo)
100. Một vài quân nhân trong số 300 người thuộc Sư đoàn Bộ Binh số 9, được sắp đặt khởi hành đi từ Nam Việt Nam xếp hàng lên máy bay đến đến Hawaii, ngày 27/8/1969 (AP Photo)

101. Supporters of the Vietnam moratorium lie in the Sheep Meadow of New York’s Central Park Nov. 14, 1969 as hundreds of black and white balloons float skyward. A spokesman for the moratorium committee said the black balloons represented Americans who died in Vietnam under the Nixon administration, and the white balloons symbolized the number of Americans who would die if the war continued. (AP Photo/J. Spencer Jones)
101. Những người ủng hộ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam nằm ở khu Sheep Meadow của Công Viên Trung Tâm New York ngày 14/11/1969 khi hàng trăm bong bóng đen và trắng bay lên trời. Một phát ngôn viên của ủy ban đòi chấm dứt chiến tranh nói những bong bóng màu đen đại diện cho số người Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt nam dưới thời tổng thống Nixon, những bong bóng màu trắng tượng trưng cho số người Mỹ sẽ chết nếu chiến tranh tiếp diễn (AP Photo/J. Spencer)

102. Vietnamese soldiers of the 21st Recon Company rush to board waiting Huey choppers in the rice paddies near their forward command post in South Vietnam on Nov. 14, 1969. The men are to be transported into the interior of the U-Minh forest, the large marshy and swamp and forest area at the southern tip of Vietnam, long considered to be a VC strong-hold. For the previous month, an all Vietnamese operation called “Operation u-minh” had been attempting to drive the VC and NVA regulars from the area. It was the second such operation within the year. (AP Photo/Godfrey)
102. Binh lính thuộc Đại đội tái bộ trí số 21 khẩn trương lên máy bay trực thăng Huey đang chờ trên ruộng lúa gần tiền đồn của họ tại Nam Việt Nam ngày 14/11/1969. Những người lính được vận chuyển vào sâu trong rừng U-Minh, một khu rừng và đầm lầy rộng lớn tại cực nam của Việt Nam, được cho từ lâu là căn cứ của Việt cộng . Vài tháng trước, một chiến dịch do toàn lính Nam Việt tham chiến gọi là “chiến dịch U Minh”  đã nổ lực đẩy Việt cộng và lực lượng chính quy quân đội Bắc Việt khỏi khu vực. Đây là chiến dịch như vậy lần thứ hai trong năm (AP Photo/Godfrey)

103. Demonstrators show their sign of protest as ROTC cadets parade at Ohio State University in May of 1970 during a ceremony in Columbus, Ohio during the Vietnam War. (AP Photo)
103. Những người biểu tình đưa tay phản đối học viên Trường đào tạo Sĩ Quan dự bị (ROTC) diễu hành tại Trường Đại học bang Ohio vào tháng 5/1970 trong một buổi lễ ở Columbus, Ohio trong Chiến Tranh Việt Nam (AP Photo)

104. Mary Ann Vecchio gestures and screams as she kneels by the body of a student lying face down on the campus of Kent State University, Kent, Ohio on May 4, 1970. National Guardsmen had fired into a crowd of demonstrators, killing four. (AP Photo/John Filo)
104. Những cử chỉ và tiếng la hét của Mary Ann Vecchio khi cô quỳ bên xác một sinh viên nằm úp mặt trong sân trường đại học tiểu bang Kent, Ohio ngày 4/5/1970. Vệ binh quốc gia đã bắn vào đám đông biểu tình, giết chết 4 người (AP Photo/John Filo)

105. Photographer Larry Burrows, far left, struggles through elephant grass and the rotorwash of an American evacuation helicopter as he helps GIs to carry a wounded buddy on a stretcher from the jungle to the helicopter in Mimot, Cambodia, May 4, 1970. The evacuation was during the U.S. incursion into Cambodia during the Vietnam War. (AP Photo/Henri Huet)
105. Nhiếp ảnh gia Larry Burrows, bên trái phía xa, vật lộn với đám cỏ voi và luồng gió từ cánh quạt một trực thăng di tản Mỹ khi ông giúp những lính bộ binh mang một đồng đội bị thương trên một cán cứu thương từ cánh rừng lên trực thăng ở Mimot, Campuchia ngày 4/5/1970. Cuộc di tản xảy ra trong cuộc đột kích của Mỹ vào Campuchia trong Chiến Tranh Việt Nam (AP Photo/Henri Huet)

106. American flag-bearing construction workers, angered by Mayor John Lindsay’s apparent anti-war sympathies, lead hundreds of New York City workers supporting U.S. war policy in Vietnam in a demonstration inside a barricaded area near Wall Street in lower Manhattan, May 12, 1970. More than 1,000 police were on the scene to prevent possible clashes with anti-war student demonstrators, who were among office workers along the barricades. (AP Photo)
106. Những công nhân xây dựng mang cờ Mỹ, giận dữ bởi sự đồng cảm phản chiến rõ ràng của Thị trưởng John Lindsay, dẫn hàng trăm công nhân thành phố New York ủng hộ chính sách chiến tranh của Mỹ tại Việt nam trong một cuộc biểu tình bên trong khu vực được lập rào chắn ở hạ Manhattan, ngày 12/5/1970. Hơn 100o cảnh sát đã được huy động để ngăn chặn nguy cơ xung đột với những người biểu tình sinh viên phản chiến, đứng trong số những nhân viên văn phòng dọc theo hàng rào.

107. With a helmet declaring “Peace,” a soldier of the 1st Cavarly Division, 12th Cavalry, 2nd Battalion, relaxes June 24, 1970, before pulling out of Fire Support Base Speer, six miles inside the Cambodian border. The troops were returning to South Vietnam after operations against enemy sanctuaries in Cambodia. (AP Photo)
107. Với chiếc mũ cối tuyên bố “Hòa Bình” một người lính thuộc Sư đoàn Kỵ Binh số 1, Lữ đoàn 12, tiểu đoàn số 2, thư giãn vào ngày 24/6/1970, trước khi rút khỏi Căn Cứ Hỗ trợ Tiền Phương, 6 dặm bên trong biên giới Campuchia. Binh lính được quay về nam Việt Nam sau những chiến dịch truy quét nơi trú ẩn của đối phương ở Campuchia (AP Photo)

108. Vietnam veterans opposed to the war assemble on the steps of the Capitol in Washington, April 19, 1971, to protest the U.S. action in Indochina. Addressing the crowd is Rep. Bella Abzug (D-NY), wearing hat. (AP Photo)
108. Những cựu binh tham chiến tại Việt Nam phản đối chiến tranh tụ tập trên những bậc thềm trước điện Capitol ở Washington ngày 19/4/1971, để phản đối các hành động của Mỹ tại Đông Dương. Hướng về đám đông là Nữ Nghị sĩ Bella Abzug (D-NY), người đội mũ. (AP Photo)

109. John Kerry, 27-year-old former navy lieutenant who heads the Vietnam Veterans Against the War (VVAW), receives support from a gallery of peace demonstrators and tourists as he testifies before the Senate Foreign Relations Committee in Washington, D.C., April 22, 1971. (AP Photo/Henry Griffin)
109.  Cựu đại úy Hải quân 27 tuổi John Kerry, người lãnh đạo hội Cựu Chiến Binh Chống Chiến Tranh Việt Nam ((VVAW), nhận được sự ủng hộ từ những người biểu tình và lữ hành hòa bình khi ông ra điều trần trước Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện Mỹ ở thủ đô Washington, ngày 22/4/1971 (AP Photo/Henry Griffin) 

110. South Vietnamese troops move out on patrol from Firebase Fuller, a hilltop position four miles south of the demilitarized zone, Vietnam on July 20, 1971. (AP Photo/Jacques Tonnaire)
110. Lính Nam Việt Nam chuẩn bị tuần tra từ chiến địa Fuller, một vị trí trên đỉnh đồi cách 4 dặm phía nam khu phi quân sự, Việt nam ngày 20/7/1971 (AP Photo/Jacques Tonnaire)

111. A South Vietnamese Marine carries the dead body of a comrade killed on Route 1, about seven miles south of Quang Tri Sunday, April 30, 1972. Marines were fighting to reopen the road in order to break the North Vietnamese siege of the provincial capital. (AP Photo/Koichiro Morita)
111. Một lính thủy đánh bộ Nam Việt Nam mang xác một đồng đội bị giết trên đường quốc lộ 1, khoảng 7 dặm phía nam Quảng Trị ngày 30/4/1972. Lính thủy đánh bộ đã giao tranh để mở lại con đường để phá vỡ cuộc bao vây của Bắc Việt tại thủ phủ của tỉnh (AP Photo/Koichiro Morita) 

112. South Vietnamese forces follow after terrified children, including 9-year-old Kim Phuc, center, as they run down Route 1 near Trang Bang after an aerial napalm attack on suspected Viet Cong hiding places on June 8, 1972. A South Vietnamese plane accidentally dropped its flaming napalm on South Vietnamese troops and civilians. The terrified girl had ripped off her burning clothes while fleeing. The children from left to right are: Phan Thanh Tam, younger brother of Kim Phuc, who lost an eye, Phan Thanh Phouc, youngest brother of Kim Phuc, Kim Phuc, and Kim’s cousins Ho Van Bon, and Ho Thi Ting. Behind them are soldiers of the Vietnam Army 25th Division. (AP Photo/Nick Ut)
112. Lực lượng Nam Việt Nam theo sau những đứa trẻ sợ hãi, trong đó có em bé 9 tuổi Kim Phúc, ở giữa,  khi chúng chạy xuống đường quốc lộ 1 gần Trảng Bàng sau một cuộc không kích bằng bom napan vào một vị trí nghi ngờ Việt Cộng ẩn náu ngày 8/6/1972. Một chiếc máy bay Nam Việt Nam ném nhầm bom napan cháy vào binh lính Nam Việt Nam và thường dân. Cô bé đã cởi bỏ hết quần áo bị cháy khi bỏ chạy. Những đứa trẻ từ trái sang phải là Phan Thanh Tâm, em trai của Phúc, người bị mất một con mắt, Phan Thanh Phước, em út của Phúc, Kim Phúc, Hồ Văn Bốn và Hồ Thị Ting, anh em họ với Phúc. Đằng sau những đứa trẻ là lính của sư đoàn 25 Nam Việt. (AP Photo/Nick Ut)

113. South Vietnamese parents, with their five children, ride along Highway 13, fleeing southwards from An Loc toward Saigon on June 19, 1972. (AP Photo/Nick Ut)
113. Một gia đình Nam Việt Nam gồm bố mẹ, và năm đứa con, đang chạy xe máy trên đường cao tốc 13, di tản về phía nam từ An Lộc đi Sài Gòn ngày 19/6/1972  (AP Photo/Nick Ut)

114. Lightly-wounded civilians and troops attempt to push their way aboard a South Vietnamese evacuation helicopter hovering over a stretch of Highway 13 near An Loc in Vietnam on June 25, 1972. (AP Photo)
114. Những thường dân bị thương nhẹ và binh lính chen nhau lên một máy bay trực thăng di tản của Nam Việt đang bay đứng trên một cung đường của đường cao tốc 13 gần An Lộc Việt Nam ngày 25/6/1972 (AP Photo)

115. A line of South Vietnamese troops move along a devastated street in Quang Tri City as the battle continues for the provincial capital on July 28, 1972. Government forces were the midst of a campaign to retake the northern South Vietnamese city which was captured by enemy forces two months earlier. (AP Photo)
115. Một hàng lính Nam Việt di chuyển theo một con phố bị tàn phá ở thị xã Quảng trị khi trận chiến đang tiếp tục vì thủ phủ của tỉnh vào ngày 28/7/1972. Lực lượng chính phủ đang ở giữa chiến dịch để tái chiếm lại thị xã phía bắc của Nam Việt đã rợi vào tay lực lượng đối phương hai tháng trước đó. (AP Photo)

116. Then presidential adviser Dr. Henry Kissinger tells a White House news conference that “peace is at hand in Vietnam” on Oct. 26, 1972. (AP Photo)
116. Rồi tiến sĩ Henry Kissinger cố vấn của tổng thống nói trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng “hòa bình trong tầm tay ở Việt Nam” vào ngày 26/10/1972. (AP Photo)

117. Police in Da Nang cover the eyes of a woman who was an alleged member of a Viet Cong terrorist unit on Oct. 26, 1972. The woman was captured carrying 15 hand grenades, during the previous night’s battle in Da Nang. (AP Photo)
117. Cảnh sát ở Đà nẵng bịt mắt một phụ nữ bị cho là thành viên của một đơn vị  Việt Cộng ngày 26/10/1972. Người phụ nữ bị bắt khi đang mang trên mình 15 quả lựu đạn cầm tay, trong một trận chiến ban đêm trước đó tại Đà nẵng (AP Photo)

118. The flag comes down at the U.S. Army base at Long Binn, 12 miles Northeast of Saigon, as the base is turned over to the South Vietnamese Army, Nov. 11, 1972. It was at one time the largest American base in Vietnam with a peak of 60,000 personnel in 1969. (AP Photo)
118. Ngọn cờ được hạ xuống tại căn cứ Mỹ ở Long Bình, 12 dặm đông bắc Sài Gòn, khi căn cứ được chuyển giao cho quân lực Nam Việt ngày 11/11/1972. Đây từng là căn cứ Mỹ lớn nhất có lúc quân số lên đến cao điểm 60,000 người vào năm 1969 (AP Photo)

119. Unaware of incoming enemy round, a South Vietnamese photographer made this picture of a South Vietnamese trooper dug in at Hai Van, South of Hue, Nov. 20, 1972. The camera caught the subsequent explosion before the soldier had time to react. The incident occurred during one of many continuing small scale fire fights in South Vietnam, despite talk of a forthcoming ceasefire. (AP Photo)
119. Sự hồi đáp của đối phương đến không được báo trước, một nhiếp ảnh gia Nam Việt chụp bức ảnh một lính Nam Việt đang nấp trong hố tại Hải Vân, phía Nam của Huế, ngày 20/11/1972. Máy ảnh bắt được vụ nổ xảy đến trước khi người lính kịp phản ứng. Diễn biến xảy ra khi một trong nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ tiếp tục xảy ra tại Nam Việt Nam bất chấp những cuộc thương lượng ngừng bắn sắp tới. (AP Photo) 

120. President Nixon confers with Henry A. Kissinger in New York on Nov. 25, 1972, after the presidential adviser returned from a week of secret negotiations in Paris with North Vietnam’s Le Duc Tho. Documents released Tuesday, Dec. 2, 2008, from the Nixon years shed new light on just how much the Nixon White House struggled with growing public unrest over the protracted war in Vietnam. (AP Photo)
120. Tổng thống Nixon bàn bạc với Henry A. Kissinger ở New York ngày 25/11/1972, sau khi cố vấn tổng thống trở ề từ một tuần đàm phán bí mật tại Paris với Lê Đức Thọ của Bắc Việt. Các tài liệu công bố ngày thứ ba, 2/12/2008, từ những năm cầm quyền của Nixon hé lộ tình tiết mới về bộ sậu Nhà Trắng của Nixon đã vật lộn với tình trạng náo loạn của dân chúng đang tăng lên do cuộc chiến dai dẳng tại Việt Nam vất vả như thế nào.(AP Photo)

121.An American POW talks though a barred doorport to fellow POWs at a detention camp in Hanoi in 1973. (AP Photo)
121. Một tù binh chiến tranh Mỹ nói chuyện với những tù binh đồng đội khác qua những ô cửa trong trai giam tại Hà nội năm 1973 (AP Photo)

122. The four delegations sit at the table during the first signing ceremony of the agreement to end the Vietnam War at the Hotel Majestic in Paris, Jan. 27, 1973. Clockwise, from foreground, delegations of the Unites States, the Provisonal Revolutionary Government of South Vietnam, North Vietnam and South Vietnam. (AP Photo)
122. Bốn phái đoàn ngồi trong ngồi quanh bàn trong buổi lễ kí kết thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên tại khách sạn Majestic ở Paris, ngày 27/1/1973. Theo chiều kim đồng hồ, từ trước ra sau: phái đoàn Hoa Kỳ, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. (AP Photo)

123. John S. McCain III is escorted by Lt. Cmdr. Jay Coupe Jr., public relations officer, March 14, 1973, to Hanoi’s Gia Lam Airport after the POW was released. (AP Photo/Horst Faas)
123. John S. McCain III được tháp tùng bởi  Trung Úy Chỉ Huy Jay Coupe Jr., sĩ quan quan hệ công chúng, ngày 14/3/1973, ra sân bay Gia Lâm Hà nội sau khi những tù binh chiến tranh được phóng thích (AP Photo/Horst Faas)

124. Released prisoner of war Lt. Col. Robert L. Stirm is greeted by his family at Travis Air Force Base in Fairfield, Calif., as he returns home from the Vietnam War, March 17, 1973. In the lead is Stirm’s daughter Lorrie, 15, followed by son Robert, 14; daughter Cynthia, 11; wife Loretta and son Roger, 12. (AP Photo/Sal Veder)
124. Người tù binh chiến tranh mới được thả Trung Tá Robert L. Stirm được chào đón bởi gia đình của mình tại Căn cứ không quân Travis ở Fairfield, Califonia, khi ông trở về từ chiến tranh Việt Nam ngày 17/3/1973. Dẫn đầu là con gái của Stirm Lorrie, 15 tuổi, tiếp sau là con trai Robert 14 tuổi, con gái Cynthia, 11 tuổi, người vờ Loretta và con trai Roger 12 tuổi. (AP Photo/Sal Veder) 

125. An iron door opens on a compound of the “Hanoi Hilton” prison, where the French once locked up political prisoners, shown March 18, 1973. When 33 Americans were freed from it days earlier, all the cells were empty for the first time in more than eight years. Journalists were allowed to visit the prison, located in downtown Hanoi days after it was emptied. (AP Photo/Horst Fass)
125. Một cánh cổng sắt mở tại một khu nhà tù “Khách sạn Hilton Hà nội”, nơi trước đây người Pháp giam cầm các tù nhân chính trị, chụp ngày 18/3/1973. Khi 33 người Mỹ được phóng thích ít ngày trước đó, tất cả các buồng giam lần đầu tiên trong hơn 8 năm trống vắng. Các nhà báo được phép vào xem nhà tù nằm ngay trung tâm Hà nội vài ngày sau khi tất cả tù nhân được phóng thích. (AP Photo/Horst Fass) 

126. A South Vietnamese soldier rests his eyes at a lonely outpost northeast of Kontum, 270 miles north of Saigon, March 25, 1974. The hill overlooks a vital North Vietnamese supply road and is located rear the scene of some of the bloodiest fighting in South Vietnam since the cease fire. The soldiers on the hill say the enemy is “all around them.” (AP Photo/Nick Ut)
126. Một người lính Nam Việt ngồi ủ rũ tại một tiền đồn cô quạnh đông bắc Kontum, 270 dặm phía bắc Sài gòn ngày 25/3/1974. Ngọn đồi nhìn xuống con đường tiếp vận sống còn của Bắc Việt và nó nằm ngay sau nơi diễn ra những trận chiến đẫm máu nhất ở Nam Việt nam kể từ khi ngừng bắn. Những người lính trên đồi nói rằng ” đối phương đã bao vây hoàn toàn họ” (AP Photo/Nick Ut) 

127. Mrs. Evelyn Grubb, of Colonial Heights, Va., left, follows her husband Wilmers coffin at Arlington National Cemetery, Thursday, April 4, 1974, Washington, D.C. Col. Grubb’s name was released by the Democratic Republic of Vietnam as one of the prisoners of war who died in captivity. Mrs. Grubb holds the hands of two of her sons, Roy, 7, right, and Stephen, 10. The rest of the group is unidentified. (AP Photo/Henry Burroughs)
127. Bà Evelyn Grubb từ  Colonial Heights, Virginia, bên trái, theo sau linh cữu chồng mình Wilmers tại nghĩa trang quốc gia Arlington, thứ năm 4/4/1974, thủ đô Washington. Tên của Đại tá Grubb được đưa ra bởi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như là một trong những người tù chiến tranh bị chết khi bị giam cầm. Bà Grubb cầm tay của hai con trai mình, Roy 7 tuổi và Stephen 1o tuổi. Những người còn lại không xác định được danh tánh. (AP Photo/Henry Burroughs)

128. Riot police block path of hundreds of anti-government demonstrators who sought to parade from suburban Saigon to the city center on Thursday, Oct. 31, 1974. (AP Photo)
128. Cảnh sát chống bạo động chặn đường đi của hàng trăm người biểu tình chống chính phủ, những người cố tìm cách diễu hành từ ngoại ô Sài gòn vào trung tâm thành phố, thứ năm 31/10/1974. (AP Photo)

129. A woman villager holding a small rock yells at a South Vietnamese military policeman on Feb. 10, 1975 during a confrontation near Hoa Hao in the Western Mekong Delta in Vietnam. Villagers had erected barricades along the highway to protest a government order disbanding the private army of a Buddhist sect in the area. (AP Photo)
129. Một nữ dân làng cầm một hòn đá nhỏ hét vào một quân cảnh Nam Việt nam vào ngày 10/2/1975 trong một cuộc đối đầu gần Hòa Hảo ở vùng đồng bằng phía Tây sông Cửu long ở Việt Nam.  Dân làng đã dựng rào chắn dọc theo đường cao tốc để chống lại lệnh chính phủ giải tán lực lượng vũ trang riêng của một giáo phái Phật Giáo trong vùng (AP Photo)

130. South Vietnamese troops fill every available space on a ship evacuating them from Thuan An beach, near Hue, to Da Nang as Communist troops advanced in March, 1975. (AP Photo/Cung)
130. Binh lính Nam Việt nam chen kín mọi chỗ trống trên chiếc tàu di tản họ từ bãi biển Thuận An, gần Huế, vào Đà nẵng khi quân Cộng sản tiến công tháng 3 năm 1975. (AP Photo/Cung)

131. A refugee clutches her baby as a government helicopter gunship carries them away near Tuy Hoa, 235 miles northeast of Saigon on March 22, 1975. They were among thousands fleeing from Communist advances. (AP Photo/ Nick Ut)
131. Một người tị nạn giữ chặt lấy con mình khi một trực thăng chiến đấu chính phủ chở họ đi gần Tuy Hòa, 235 dặm đông bắc Sài Gòn ngày 22/3/1975. Họ nằm trong số hàng ngàn người di tản từ cuộc tiến công của cộng sản. (AP Photo/ Nick Ut)

132. Hundreds of vehicles of all sorts fill an empty area as the refugees fleeing in the vehicles pause near Tuy Hoa in the central coastal region of South Vietnam, Saturday, March 23, 1975 following the evacuation of Banmethuout and other population centers in the highlands to the west. (AP Photo/Ut)
132. Hàng trăm phương tiện vận tải đủ loại lấp đầy khu vực trống khi những người tị nạn di tản ở một bãi xe gần Tuy Hòa, một vùng bờ biển miền Trung của Nam Việt Nam ngày thứ bảy, 23/3/1975, theo sau sự di tản của Ban Mê Thuộc và những trung tâm dân cư khác ở cao nguyên về phía Tây (AP Photo/Ut)

133. Jubilation as a C-141 takes off from Hanoi on March 28, 1973 heading home. (GNS Photo by Historical Office, Office of the Secretary of Defense)
133. Sự hân hoan khi chiếc C-141 cất cánh rời Hà nội để về nhà ngày 28/3/1973 (GNS Photo bởi văn phòng lịch sử, Cơ quan của Bộ Trưởng Quốc Phòng) 

134. A South Vietnamese father carries his son and a bag of household possessions as he leaves his village near Trang Bom on Route 1 northwest of Saigon April 23, 1975. The area was becoming politically and militarily unstable as communist forces advanced, just days before the fall of Saigon. (AP Photo/KY Mhan)
134. Một người cha Nam Việt Nam mang con mình và một túi tư trang cá nhân khi ông rời làng mình gần Trảng Bom trên đường Quốc Lộ 1 Tây Bắc Sài gòn ngày 23/4/1975. Khu vực trở nên bất ổn về chính trị và quân sự khi lực lượng cộng sản tiến công, chỉ vài ngày trước khi chế độ Sài Gòn sụp đổ (AP Photo/KY Mhan)

135. South Vietnamese troopers and western TV newsmen run for cover as North Vietnamese mortar round explodes on Newport Bridge in the outskirts of Saigon on Monday, April 28, 1975. (AP Photo/Hoanh)
135. Binh lính Nam Việt và những phóng viên truyền hình phương Tây tìm chổ ẩn nấp khi đạn súng cối nổ trên Cầu Tân cảng ở ngoại ô Sài Gòn thứ hai ngày 28/4/1975 (AP Photo/Hoanh)

136. A joint session of South Vietnam’s National Assembly votes on Sunday, April 28, 1975 to ask President Tran Van Huong to turn over his office to Gen. Duong Van Minh. The assembly made a move in the 11th hour to attempt to negotiate a settlement with the Communist forces. (AP Photo/Errington)
136. Một cuộc biểu quyết của Quốc Hội Nam Việt Nam vào ngày Chủ Nhật 28/4/1975 để yêu cầu Tồng thống Trần Văn Hương chuyển giao quyền lực cho Tướng Dương Văn Minh. Quốc hội đã chuyển dịch vào giờ thứ 11 để cố gắng thương lượng một thỏa hiệp với lực lượng Cộng sản

137. U.S. President Gerald Ford discusses the Vietnam evacuation of Americans by telephone with a senior aide while Mrs. Betty Ford looks on in the living quarters of the White House in a picture released by the White House, Tuesday, April 29, 1975 in Washington. (AP Photo)
137. Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford thảo luận bằng điện thoại với một sĩ quan phụ tá cao cấp về việc di tản người Mỹ khỏi Việt nam trong khi phu nhân Betty Ford đứng nhìn trong phòng sinh hoạt của Nhà Trắng trong một bức hình công bố bởi Nhà Trắng, ngày thứ ba 29/4/1975 ở Washington. (AP Photo)  

138. Americans and Vietnamese run for a U.S. Marine helicopter in Saigon during the evacuation of the city, April 29, 1975. (AP Photo)
138. Những người Mỹ cùng người Việt chạy đến trực thăng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Sài gòn trong cuộc di tản của thành phố ngày 29/4/1975 (AP Photo) 

139. U.S. Navy personnel aboard the USS Blue Ridge push a helicopter into the sea off the coast of Vietnam in order to make room for more evacuation flights from Saigon, Tuesday, April 29, 1975. The helicopter had carried Vietnamese fleeing Saigon as North Vietnamese forces closed in on the capital. (AP Photo/jt)
139. Nhân viên Hải Quân Mỹ trên tàu USS Blue Ridge đẩy một chiếc trực thăng xuống biển ngoài khơi bờ biển Việt Nam để chừa chổ trống cho những chuyến bay di tản nữa từ Sài gòn thứ ba, 29/4/1975.  Trực thăng đã chở người Việt rời khỏi Sài Gòn khi quân Bắc Việt cận kề thủ đô. (AP Photo/jt) 

140. A North Vietnamese tank rolls through the gate of the Presidential Palace in Saigon, April 30, 1975, signifying the fall of South Vietnam. (AP Photo)
140. Một xe tăng Bắc Việt lăn bánh xuyên qua cổng của Dinh Tổng Thống ở Sài Gòn 30/4/1075, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Nam Việt Nam.

141. Evacuees mount a staircase to board an American helicopter near the American Embasy in Saigon. (Hubert van Es/AFP/Getty Images)
141. Dòng người di tản leo lên một thang bộ để lên trực thăng Mỹ gần tòa Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn (Hubert van Es/AFP/Getty Images) 
 

Tác giả bài viết: sưu tầm
Từ khóa:

việt nam, chiến tranh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet