Năm 1987 mình xem ở bãi chớp bóng còn giờ xem lại trên VTV1 phim Cô gái trên sông.
Bỗng thấy nhân vật VC trong phim sao giống đồng chí X nhà mình thế. Cũng hứa hẹn thật bốc rồi quên phắt. Cũng lật lọng lá mặt lá trái. Cũng tham quyền có vị ...
Có điều nhân vật này chỉ làm khổ một người hoặc vài người đờn bà còn đống chí X hại rất rất nhiều người.
Cũng may phim này làm từ khi đồng chí X còn đang ở giai đoạn "đâm vào rồi rút ra" chứ làm bây giờ không khéo đạo diễn đi tù vì điều 88.
 
Powered by Nukeviet