Mình có giấy phép lái xe tức là mình được quyền điều khiển phương tiện.
Xe mình có đủ giấy tờ tức là xe được phép lưu hành.
Nhưng: Một người được quyền điều khiển phương tiện, điều khiển một phương tiện được phép lưu hành tham gia giao thông lại không được.
Thế là thế đéo nào nhỉ?
Hay các bác ấy nghĩ ... tỏi ăn được, ... trứng ăn được nhưng ăn tỏi lẫn với trứng thì đau bụng chăng?
Phải! Đau bụng nhưng đau bụng kho bạc thôi!
Tận thu! Tận thu! Tận tận thu!
ĐẢNG TA VĨ ĐẠI THẬT!
 
Powered by Nukeviet