“Hành đng của chúng trái hẳn với nhân đo và chính nghĩa.
V chính trị, chúng tuyệt đi không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đngăn cản việc thống nhất nưc nhà của ta, đngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà nhiều hơn trưng học. Chúng thẳng tay chém giết những ngưi yêu nưc thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rưu cồn đlàm cho nòi giống ta suy nhưc.
V kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nưc ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cưp không ruộng đt, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng đt ra hàng trăm thứ thuế lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà sản ta ngóc đu lên.
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.”

 

Với những câu như trên, mình khẩn thiết yêu cầu nhà nước ta xếp “Tuyên ngôn độc lập” vào hạng mục những tài liệu chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa.Cấm sử dụng, tàng trữ, tuyên truyền và phát tán dưới mọi hình thức.

 
Powered by Nukeviet