Mình rất chiều con gái nên nhiều khi nó dồn mình vào thế không đỡ nổi. Chẳng hạn sáng nay nó hỏi: “Bố có sợ mẹ không?”

Mình lớn tiếng:” Sợ gì mà sợ! Làm sao bố lại sợ mẹ cho được”.

Hi hi! Nam nhi đại trượng phu không nên nói dối trẻ con, nhưng có khi không thể không nói dối!

 
Powered by Nukeviet