Vừa qua cả Việt quốc và Mỹ quốc đều có đều có những sự kiện lớn.
Việt quốc - Hội nghị TW 6, Mỹ quốc - Bẩu cử tổng thống.
Con dân hai nước đều tập trung tinh thần theo dõi...
Mỹ quốc : Chờ xem ai thắng cử.
Việt quốc: Chờ xem ai "bị xử lý"
Kết quả:
Obama thắng cử: Dân Mỹ vỡ òa trong vui sướng.
Kết luận không xử lý đồng chí X . Dân Việt thở dài.
....
Sao nhỉ?!!!
 
Powered by Nukeviet