Đến nơi làm mới, gặp một cán bộ nhà thầu. Tay này từng nằm ở trại tị nạn Hương cảng song không sang được nước thứ 3 phải giả về.

Mình hỏi: Tại sao ông vượt biên…?

Hắn trả lời: Tại sao ông không vượt biên?

***
 

 Đi qua khu vực Pháp vân thấy một bảng quảng cáo điện tử chạy dòng chữ thế này: "Đảng cộng sản, người dẫn dắt cách mạng Việt nam đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác" lại cũng thường thấy các loại khẩu hiệu: "Đảng cộng sản Việt nam muôn năm."

Ngẫm lại về lẽ thường, chắc mấy câu trên là do một "đảng lạ" nào đấy tung hô. Chứ nhẽ đâu "đảng ta" lại tự "nâng bi" mình như thế?! Ngượng chết!!!

Các bác thấy phải không?

 
Powered by Nukeviet