Mình có ông em vợ đang làm ở Phú Lang Sa.
Nửa đêm sáng đèn chat chit với nhau, dăm ba câu lại quay về chuyện chính trị. Mình nói hắn đọc bài luận về "phản động" của mình. Hắn nói:
- Dù sao bác cũng rất phản động!
Mình giật nảy mình: 
- Láo! Bác làm sao mà phản động cho được. bác là anh hùng, là niềm tin tất thắng ....
Hắn nói: Bác là anh ý!
.....
Á! À!!! Nhầm! Cứ tưởng ...
 
Powered by Nukeviet