Trong “anh hùng xạ điêu” của Kim Dung có một nhân vật tên là Cừu Thiên Nhân . Tay này là bang chủ bang Thiết chưởng. Có môn công phu thiết chưởng làm hãi hùng giang hồ. Kể ra ai số rủi gây thù chuốc oán mà lãnh một chưởng thì coi như tàn đời. 
Cừu Thiên Nhận có một người anh giống như hai giọt nước là Cừu Thiên Trượng. Tay này lại không có chút công phu nào nhưng độ huyênh hoang thì hơn thằng em một bậc. Lợi dụng ngoại hình và một chút xảo thuật loè đời. Hắn làm cho người ta tưởng hắn là ông em tính kiếm cháo húp bậy. Không ngờ lại rất hiệu quả. Giang hồ ai cũng tưởng hắn là Cừu Thiên Nhận mà dành cho khá nhiều vị nể. Hắn được thể lại càng huyênh hoang trong giang hồ như số đông bọn tầm thường. 
Chẳng may! Về sau lại gặp ngay mấy cao thủ. Ban đầu cũng hơi e ngại đấy vì cái bóng của cậu em quá lớn. Song bàn tay không che nổi mặt trời. Qua một lần đối chưởng người ta nhận ngay ra chân tướng công phu thực sự của cậu. Khiến cậu chàng một phen ướt hết đũng quần, quên cả liêm sỉ mà lạy lục thiên hạ như tế sao. 
Mỗi khi nhớ lại nhân vật này tôi thường muốn nhảy lên vỗ tay mà reo vạn tuế cụ Kim Dung. Tiểu thuyết kiếm hiệp mà rất đời vậy. 
Lạ thay! Đời trước đã có những hạng người này rồi chăng?
 
Powered by Nukeviet