Một nhóm học sinh thành thị được giáo viên dẫn ra ngoại ô chơi . Trên đường đi các em thấy một con thỏ đang ăn cỏ và vì chưa thấy thỏ bao giờ , các em hỏi cô giáo đây là con gì ? Cô giáo liền nói : Các em hãy đoán xem , đây là con vật đã xuất hiện trong khắp các câu chuyện cổ tích , các chuyện dân gian ... và cả các bài hát của chúng ta . Nó rất dễ đoán , các em suy nghĩ xem ?
Cả nhóm học sinh đăm chiêu suy nghĩ , rồi một em bước đến vuốt ve con thỏ và nói : "Hóa ra đây là lãnh tụ Lenin kính yêu đây sao ?"
 
Powered by Nukeviet