Ở một tỉnh nọ có bờ biển dài bát ngát.  Theo trào lưu xã hội, nhận thấy tiềm năng và nội lực, lãnh đạo tỉnh họp và ra quyết định khai thác dầu khí.

Phóng viên hỏi: Các đồng chí khai thác dầu theo công nghệ nào?

Đáp: Theo nghị quyết “tỉnh làm công tác dầu khí”

….

 
Powered by Nukeviet