Họp xong, ngồi nói chuyện tào lào. Mình tỏ ý rằng mình giờ đây không còn tin vào "cái mồm" của đảng nữa. Sếp khuyên rất chân tình.
- Chú có không bằng lòng hay mất lòng tin thì cứ giữ ở trong bụng, Nói ra, có ngày "người ta" bắt chú đi tù ...
Hơ hơ!!! Ngẫm câu nói này mới thấy: Hoá ra lão còn phản động hơn cả mình.
 
Powered by Nukeviet