Đăng lúc: 15-11-2017 03:54:19 AM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Tứ thập bát tuế đản nhật

Tứ thập bát tuế đản nhật

Tự thuật nhân ngày sinh (hôm trước)

Đăng lúc: 25-10-2017 05:19:37 AM | Đã xem: 405 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Một phút cho quảng cáo

Quảng cáo sách bìa cứng: Đường Tống Truyền Kỳ - Lỗ Tấn hiệu lục. Dịch giả: Châu Hải Đường tiên sinh. Sách dự kiến phát hành ngày 26/9/2017

Đăng lúc: 29-08-2017 05:58:45 AM | Đã xem: 320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Điếm canh

Chuyện với nhà thơ mới

Chuyện với nhà thơ mới

He he! Câu chuyện thực từ ngày mềnh còn đốc giáo lớp thư pháo chùa Tào sách. Nay nhân tìm thấy mà ghi lại!

Đăng lúc: 10-04-2017 04:29:12 AM | Đã xem: 516 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tàng thư các , Nghênh hương lâu

Viết thuê

Ca trù

Bài hát nói mừng đản nhật. Viết cho Ca trù Thăng long để hát mừng khách.

Đăng lúc: 25-03-2017 12:46:11 PM | Đã xem: 574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ả Đào
Đăng lúc: 23-03-2017 07:17:19 AM | Đã xem: 745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các

Các tin khác

1 2 3 ... 42 43 44  Trang sau
 
Powered by Nukeviet