Viết thuê

Ca trù

Bài hát nói mừng đản nhật. Viết cho Ca trù Thăng long để hát mừng khách.

Đăng lúc: 25-03-2017 12:46:11 PM | Đã xem: 1 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ả Đào
Đăng lúc: 23-03-2017 07:17:19 AM | Đã xem: 11 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ , Tàng thư các
Đăng lúc: 21-03-2017 05:44:30 AM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Vịnh hè

Vào trang nhà của Hoàng Tuấn Công tiên sinh, thấy đăng bài xướng hoạ của cụ Chính Phong và cụ Cao Đăng. Ngẫu hứng "nối điêu" theo các cụ bài họa đảo vận

Đăng lúc: 16-03-2017 12:38:35 PM | Đã xem: 12 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Vịnh Hạ long

Vịnh Hạ long

Khách ở Hạ long đặt một bài hát nói. Cũng gọi là ... còn duyên

Đăng lúc: 16-03-2017 11:37:36 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Ả Đào

Song thủ nguyệt

Song thủ nguyệt

Tích, Dữ chư huynh đệ hạn vận thi tác. Vận viết "Nguyệt sơ bích thủy linh lung". Đắc nguyệt vận sơ vận.

Đăng lúc: 09-03-2017 07:33:04 AM | Đã xem: 16 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ

Các tin khác

1 2 3 ... 41 42 43  Trang sau
 
Powered by Nukeviet